Икономически университет – Варна

Поздравителни адреси

Поздравителен адрес

от Елена Янакиева - председател на Административен съд – Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

14 май 2024
Поздравителен адрес

от проф. д-р инж. Лиляна Вълчева - председател на ВОН-КНСБ и на Настоятелството на УНСС по повод началото на новата учебна 2023/2024 г.

13 септември 2023
Поздравителен адрес

от проф. д-р Петър Христов - ректор на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по повод началото на новата учебна 2023/2024 г.

13 септември 2023
Поздравителен адрес

от д-р Илин Димитров - министър на туризма по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

   
23 май 2023
Поздравителен адрес

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

23 май 2023
Поздравителен адрес

от генерал-майор Тодор Дочев - началник на Военна академия "Г. С. Раковски" по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

23 май 2023
Поздравителен адрес

от Иван Портних - кмет на Община Варна по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

22 май 2023
Поздравителен адрес

от Лилия Христова - директор Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

19 май 2023
Поздравителен адрес

от Петя Проданова - кмет на Район "Приморски" – Община Варна по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

19 май 2023
Поздравителен адрес

от Бойко Атанасов - председател на Комисия за финансов надзор по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2023
Поздравителен адрес

от Филиз Хюсменова - заместник-председател на 49-ото Народно събрание по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2023
Поздравителен адрес

от проф. д-р инж. Венцислав Вълчев - ректор на Технически университет – Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

16 май 2023
Поздравителен адрес

от Жечка Георгиева - директор на Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Петя Проданова - кмет на Район "Приморски" – Община Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Георги Недев - кмет на Район "Одесос" – Община Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Христо Христов - кмет на Район "Младост" – Община Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Минко Христов - изп. директор на Дворец на културата и спорта - Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Милена Ангелова - главен секретар и Васил Велев - председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от д-р Илин Димитров - министър на туризма по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Елена Косева и Ивелина Шабан - изпълнителни директори на "Св. св. Константин и Елена холдинг" АД по повод празника на Икономически университет – Варна

15 май 2023
Поздравителен адрес

от Емил Цанков - председател на УС ИКТ Клъстер - Варна по повод Студентския празник 8 декември

08 декември 2022
Поздравителен адрес

от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" по повод 15-годишнината от създаването на специалност "Логистика" към ИУ – Варна

27 октомври 2022
Благодарствено писмо

от Надя Клисурска-Жекова - заместник-министър на труда и социалната политика за организиране и съвместно провеждане на обучение за местния бизнес и академичните среди

21 октомври 2022
Поздравителен адрес

от проф. Сашо Пенов - министър на образованието и науката по повод инициативата за Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)

18 октомври 2022
Поздравителен адрес

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд - Варна по повод инициативата за Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)

18 октомври 2022
Поздравителен адрес

от проф. д-р инж. Пламен Моллов - ректор на Университет по хранителни технологии по повод инициативата за Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)

18 октомври 2022
Поздравителен адрес

от Румен Радев - президент на Република България по повод инициативата за Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)

17 октомври 2022
Поздравителен адрес

от Емил Цанков - председател на Управителен съвет на ИКТ Клъстер - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от Коста Базитов - заместник-кмет на Община Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от Петя Проданова - кмет на Район "Приморски" – Община Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от Минко Христов - изп. директор на Дворец на културата и спорта - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от Милена Ангелова - главен секретар и Васил Велев - председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от Елена Косева - изпълнителен директор на "Св. св. Константин и Елена холдинг" АД по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от Вяра Дукова - директор на ПГКМКС - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

15 септември 2022
Поздравителен адрес

от д-р Ирена Радева - началник на РУО - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

14 септември 2022
Поздравителен адрес

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

14 септември 2022
Поздравителен адрес

от Ванухи Аракелян - председател на Апелативен съд - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

14 септември 2022
Поздравителен адрес

от Елена Янакиева - председател на Административен съд - Варна по повод началото на новата учебна 2022/2023 г.

12 септември 2022
Поздравителен адрес

от акад. Николай Денков - министър на образованието и науката по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

23 май 2022
Поздравителен адрес

от Иван Портних - кмет на Община Варна по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

23 май 2022
Поздравителен адрес

от Петя Проданова - кмет на Район "Приморски" – Община Варна по повод 24 май "Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност"

17 май 2022
Поздравителен адрес

от доц. д-р Антон Тонев, д.м. - председател на Комисия по здравеопазването по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Наталия Чешмеджиева - директор на Радио Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Лилия Христова - директор Дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от екипът на ПГКМКС - гр. Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Гергана Япаджиева - директор на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от екипът на VII СУ "Найден Геров" по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Милена Ангелова - главен секретар и Васил Велев - председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Магдалена Давидова - Янева - адм. ръководител на Районен съд – Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Елена Косева и Ивелина Кънчева - Шабан - изпълнителни директори на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от д-р Емил Радев - член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

17 май 2022
Поздравителен адрес

от Народните представители от ПГ на ГЕРБ/СДС -3 МИР Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

16 май 2022
Поздравителен адрес

от д-р Илин Димитров - председател на Комисия по туризъм към 47-то Народно събрание на Република България по повод празника на Икономически университет – Варна

16 май 2022
Поздравителен адрес

от Петя Проданова - кмет на Район "Приморски" – Община Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

16 май 2022
Поздравителен адрес

от проф. д-р Димитър Димитров - ректор на УНСС и главен секретар на Съвета на ректорите на Висшите училища в Република България по повод празника на ИУ – Варна

16 май 2022
Поздравителен адрес

от Емил Цанков - председател на Управителен съвет на ИКТ Клъстер - Варна по повод празника на Икономически университет – Варна

16 май 2022
Поздравителен адрес

от Кирил Вълчев - генерален директор на БТА по повод празника на Икономически университет – Варнана

14 май 2022
Благодарствено писмо

от Бойко Атанасов - председател на Комисия за финансов надзор за организиране на събитие по повод Световната седмица на парите

31 март 2022
Поздравителен адрес

от Емил Цанков - председател на УС ИКТ Клъстер - Варна по повод Студентския празник 8 декември

08 декември 2021
Поздравителен адрес

от Марио Смърков - областен управител на област с административен център гр. Варна по повод Студентския празник 8 декември

07 декември 2021
Поздравителен адрес

от контраадмирал Кирил Михайлов - командир на Военноморските сили на Република България по повод 1 ноември - Ден на народните будители

01 ноември 2021
Поздравителен адрес

от Христо Христов - кмет на Район "Младост" – Община Варна по повод началото на новата учебна 2021/2022 г.

16 септември 2021
Поздравителен адрес

от Петя Проданова - кмет на Район "Приморски" – Община Варна по повод началото на новата учебна 2021/2022 г.

16 септември 2021
Поздравителен адрес

от Марио Смърков - областен управител на област с административен център гр. Варна по повод началото на новата учебна 2021/2022 г.

16 септември 2021
Поздравителен адрес

от Иван Портних - кмет на Варна по повод началото на новата учебна 2021/2022 г.

15 септември 2021
Поздравителен адрес

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна по повод началото на новата учебна 2021/2022 г.

15 септември 2021
Поздравителен адрес

от Лилия Христова - директор Дирекция "Образование и младежки дейности" по повод началото на новата учебна 2021/2022 г.

15 септември 2021
Благодарствено писмо

от д-р Йорданка Ненчева - председател на Асоциация "Да съхраним жената" за ползотворното сътрудничество и добра координация по проблемите на фунционалната неграмотност и образователни затруднения на пълнолетните лица (проект KAFFI)

02 август 2021
Благодарствено писмо

от Йорам Елрон - посланик на Държавата Израел за посрещането му в Икономически университет – Варна по време на посещението му във Варна

30 юни 2021
Благодарствено писмо

от Марин Маринов - председател на Окръжен съд – Варна за оказано съдействие по организиране на форум

21 юни 2021
Благодарствено писмо

от Лилия Христова - директор Дирекция "Образование и младежки дейности" за участие и домакинство на ИУ – Варна в реализиране на Първи международен образователен онлайн форум "Дигитализация и иновации в образованието и науката"

17 юни 2021
Благодарствено писмо

от Виолина Накова - изпълнителен заместник-председател на Съюз за стопанска инициатива за събитие "Digital Force Week"

23 февруари 2021
Поздравителен адрес

от СНЦ "Българска асоциация професори еримити" по повод Деня на народните будители в България и 100 години от основаването на ИУ – Варна

01 ноември 2020
Поздравителен адрес

от проф. д-р Станислав Семерджиев - ректор на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" по повод началото на новата академична 2020/2021 година и юбилея на ИУ – Варна

1 октомври 2020
Поздравителен адрес

от Таня Петрова - народен представител от ПП Герб в 44-то Народно събрание на Република България по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Община Варна по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Кметство район "Приморски" – Община Варна по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Варненска и Великопреславска Света митрополия по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Висше Военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Технически университет – Варна по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Дирекция "Образование и младежки дейности" по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Поздравителен адрес

от Национално представителство на студентските съвети в България по повод началото на новата академична 2020/2021 година

14 септември 2020
Благодарствено писмо

от Уралски държавен икономически университет за съдействие при организирането и провеждането I Международна научно-практическа конференция "Тенденции в развитието на електронното образование"

юли 2020
Поздравителен адрес

от Национално представителство на студентските съвети в България (НПСС) по повод избора на проф. д-р Евгени Станимиров за председател на Контролния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

07 юли 2020

 

Поздравителни адреси по повод 100 години Икономически университет – Варна, 14 май 2020 г.
Румен Радев

Президент на Република България

Поздравявам Ви по повод знаменателния юбилей – 100-годишнината на Вашия университет, най-старото висше търговско училище в България...

Обръщам се към бившите и настоящите членове на академичното ръководство, преподавателите и служителите на Икономически университет – Варна с благодарност за тяхната всеотдайност към младите хора и тяхната научна подготовка...

Желая Ви здраве и успешна реализация.

Честит юбилей!

14 май 2020
Проф. д-р Стефан Вачков

Председател на УС на ТО на НТС

Управителният съвет на Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна поздравява най-сърдечно академичното ръководство, преподавателите, студентите, докторантите и служителите на Икономически университет – Варна по случай 100 годишния юбилей от основаването на най-старото висше икономическо училище в България...

Приемете нашите искрени пожелания за здраве, благополучие, професионални успехи и творческо дръзновение!...

14 май 2020
Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев

Ректор на Технически университет – Варна

... Днес, когато отбелязвате 100 години на непрестанно развитие и постижения, имате всички основания да се гордеете с миналото и да сте уверени в успеха на ИУ – Варна в бъдеще.

На цялата преподавателска и административна колегия, на всички студенти на Вашия университет пожелаваме здраве, неизчерпаемо вдъхновение, мъдрост и духовна сила по пътя на знанието и развитието на науката в полза на обществото!...

14 май 2020
Проф. д-р Христо Кожухаров

Възпитаник на ИУ – Варна

Честит едновековен юбилей на ИУ Варна, на моята Алма матер, която завърших през далечната 1958 г.!...

На Вас, на целия академичен и административен състав на университета, пожелавам приятни емоции, лично щастие, успехи във всяко начинание и преди всичко здраве! На университета - да чества още много юбилеи, а ние, неговите възпитаници, да се гордеем със своята Алма матер, както и да бъдем достойни продължители на делото на проф. Цани Калянджиев!

14 май 2020
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

Ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев"

...Носител на забележителни традиции, университетът има неоспорими роля и принос в развитието и формирането на българската икономическа наука.

Пожелавам на цялата академична общност на Университета здраве, креативна енергия, духовни сили и нови високи постижения!...

14 май 2020
Ерна Якова-Павлова

Председател на Районен съд – Варна

...За период от 100 години първото висше търговско училище в България се утвърди като престижна образователна институция с международен авторитет - стабилен и иновативен университет, съчетал традиции и модерност, класическо образование и дигитална мобилност. Университет - емблема на съвременния академичен облик на Варна, със забележителен принос за обучението на поколения икономисти, успешно реализирани в страната и в чужбина...

14 май 2020
Акад. Юлиан Ревалски

Председател на Българската академия на науките

...Икономическият университет – Варна има минало, с което се гордее и бъдеще, с което да продължава да бъде водеща образователна и научна институция с утвърдена идентичност, която поставя младите, обучението и културата в центъра на своята социална и икономическа отговорност...

Честит юбилей и за много години!

14 май 2020
Даниел Парушев

Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България

...Удоволствието да посетиш сградата на това академично средище е не само архитектурно, но и духовно пренасяне през годините на доказани успехи във варненската Алма Матер.

Историята на нашата държава е изпълнена със знакови събития и моменти, в които своето заслужено място има и Икономическият университет – Варна, защото приносът към образованието е най-голямата инвестиция на една нация...

14 май 2020
Доц. д-р Илко Илиев

Ръководител катедра "Физическо възпитание и спорт"

...Икономически университет – Варна е първото в България висше икономическо училище със 100 годишна история и днес заема водещо място с най-висок рейтинг и акредитация в образователно-квалификационни степен "бакалавър", "магистър" и "докторант", дава възможност за развитие на науката в областта на икономиката...

14 май 2020
Проф. д-р Димитър Димитров

Ректор на Университет за национално и световно стопанство

...През изминалия век Вашият университет се утвърди като авторитетна академична институция, дала образованието на няколко поколения българи. Вашите устрем в науката, отдаденост в работата, иновации в преподаването, ви превръщат не просто в уважавани професионалисти, а и в съвременни будители за българското общество...

Бъдете живи и здрави, скъпи колеги!

14 май 2020
Инж. Атанас Стоилов

Кмет на Община Аксаково

...Да поставиш началото на висшето икономическо образование в страната и цяло едно столетие да задаваш моделите за качествено обучение и създаване на успешни специалисти, е повод за признание и респект.

Днес, в дните на изпитания и предизвикателства, през които цивилизацията ни преминава, нямам съмнение, че Икономически университет – Варна ще продължи да доказва, че там, където солидните традиции се срещат с дръзкия поглед в бъдещето, успехът е гарантиран...

14 май 2020
Емил Радев

Член на Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ, възпитаник на ИУ – Варна

...За мен е чест и радост, че университетът, на който съм възпитаник, не само поставя основите на висшето икономическо образование в България, но и днес предлага качествено обучение и добра подготовка за успешна професионална реализация!

Приветствам усилията, които полагате, за да отговорите на новите предизвикателства и да утвърждавате авторитета на висшето учебно заведение като престижно средище за образование и наука на европейско ниво....

14 май 2020
Елена Янакиева

Председател на Административен съд - Варна

...Високите Ви постижения в учебната и научноизследователска работа превърнаха Вашия университет в учебно заведение с висок авторитет и неоспоримо добри стандарти. Днес Икономически университет – Варна е не само първи и водещ център за обучение по икономика, но се развива като предприемачески и социално отговорен университет с активна изследователска дейност, създаващ значима научна продукция с реален принос за обществото....

14 май 2020
Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Ректор на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

...Един век е респектираща възраст.

Пожелавам Ви да останете верни на своя девиз "С академични традиции в бъдещето" и да продължавате да споделяте общочовешките ценности, избрани за водещи в обучението на студентите и развитието на преподавателите от ИУ – Варна.

Желяем Ви здраве, да сте силни, мъдри и да имате енергия за много нови постижения в бъдеще...

14 май 2020
Стоян Пасев

Областен управител на област с административен център Варна

...Светът е в период на динамични промени структури, връзки и отношения, които изискват ново мислене и поставят нови, отговорни задачи за адекватното образование и възпитание на младото поколение.

Ние сме щастливи, че подготвяте и давате на обществото специалисти, които ще го водят през 21 век, ще променят живота му към по-добро. Нека високият професионализъм и почтено поведение красят вашата бъдеща работа!...

14 май 2020
Иван Портних

Кмет на Община Варна

...Икономическият университет е част от историята, но и от гордостта на Варна.

Богатство за морската столица и за България са хилядите студенти с успешна професионална реализация, които са посланици по света на качественото академично образование у нас! Ценим този отличен експертен потенциал, който гарантира и развитие на нашия град във всички сфери на обществено-икономическия живот!...

14 май 2020
Проф. д-р Румен Младенов

Ректор на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

...За своята едновековна история Икономически университет – Варна е подготвил над 120 хиляди икономисти за повече от 60 страни.

Високото качество на обучението, квалифицираните и компетентни преподаватели, умните и талантливи студенти са гаранция за високия престиж на институцията сред висшите училища на Европа...

14 май 2020
Петя Проданова

Кмет на Район "Приморски" - Община Варна

...Мястото е Варна, която в началото на XX в. вече е един от търговските центрове в страната.

И ето днес, 100 години след началото на българското висше икономическо образование, с респект се вглеждаме в постиженията – повече от 120 000 обучени икономисти от над 60 държави и научна институция с безспорен авторитет...

14 май 2020
Проф. д.п.н. Галя Христозова

Ректор на Бургаски свободен университет

...За тези 100 години Икономически университет – Варна съхрани  и продължи традицията на образование, труд и прогрес, превърна се в модерно висше училище с новва европейска философия, в средище на идеи за развитие и обновление на българското образование.

Пожелавам Ви "На добър час" във време, в което инвестициите в образованието са стратегически фактор за просперитета и жизнеспособността на всяка нация...

14 май 2020
Доц. д-р Добри Ярков

Ректор на Тракийски университет

...Съпреживяваме Вашия повод за удовлетвореност и гордост от изминалия път и постигнатите успехи в образованието и науката. Вашият висок професионализъм и научен потенциал са гаранция за подготовката на квалифицирани специалисти, компетентни в областта на икономиката. Страната ни се нуждае от тях. В извънредно положение, когато ни заплашва световна икономическа криза, обществото ни разчита на Вашите знания и опит, на подготвените от Вас млади специалисти, за да преодолеем безболезнено кризата...

14 май 2020
Доц. д-р Григорий Вазов

Ректор на Висше училище по застраховане и финанси

...100 години са прекрасна възраст за един образователен център, за който изминалите десетилетия означават едновременно опит, авторитет и реално измерим успех, съчетан с високо международно признание. Икономически университет – Варна отдавна се превърна в образец на образователно средище, спечелило доверието както на младите хора, така и на многобройни академични партньори....

14 май 2020
ДНВ ГЛ България ЕООД

...Университетът подготвя за нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес пазарно ориентирани и обществено ангажирани висококвалифицирани специалисти.

Благодарение на любовта към знанието и науката на преподавателите в Икономически университет – Варна, той предоставя качествено висше образование във всички специалности, в които обучава студентите....

14 май 2020
Веселин Тодоров

Изпълнителен директор на "Сиела Норма" АД

...Забележителни са и постиженията в последните години на ръководството на Икономическия университет с въвеждането на иновативни практики на обучение. В тези времена на предизвикателства за бизнеса и науката, технологиите и софтуерните продукти, използвани за дистанционна подготовка и онлайн обучение на студенти и докторанти, са най-ефективните инструменти за развиване на умения и придобиване на нови знания. Благодарение на нестандартния подход и иновации Икономическия университет – Варна дава истински пример на останалите образователни институции в България...

14 май 2020
Марин Маринов

Председател на Окръжен съд – Варна

...Благодарение на усилията на поколения учени успяхте да се утвърдите в българското образование като авторитетна академична институция с отлично подготвени преподаватели и специалисти. Ръководен умело през годините университетът се превърнал в един от символите на Варна, с основна заслуга градът да бъде възприеман като академичен център.

Ежедневните Ви усилия са гарант за модерната подготовка на бъдещите специалисти и мениджъри, на които ще разчита икономиката и обществото ни утре...

14 май 2020
Проф. д-р Миглена Темелкова

Ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи, възпитаник на ИУ – Варна

...100-годишната традиция в изграждането на кадри за икономиката и стопанството, която празнувате днес, чертае пред Вас нови хоризонти. Свързва Ви с предизвикателствата на бъдещето и с  особеностите на започналата вече Четвърта индустриална революция. Мотивира Ви да мислите за качествата на икономистите и управленците на бъдещето в реалностите на Индустрия 5.0...

За мен е чест, че съм възпитаник на Икономически университет – Варна! Гордея се с дипломата си, защото знам, че тя е гарант за отлична подготовка и компетентност! Изпитвам истински респект към институцията Икономически университет – Варна!...

14 май 2020
Проф. д-р Петър Христов

Ректор на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

...100 години университетът е един от стълбовете на висшето образование в България.

Той е обединил в себе си мечтите и стремежите на основоположниците си - най-будните българи, на варненската общественост, доказала с усилията и вярата си, че мъдростта на науката, красотата на знанието и силата на младежкия ентусиазъм са  мотор за движение напред.

100 години история и традиции задължават, но заедно с това са и стабилна основа за полет в бъдещето...

14 май 2020
Проф. д-р Александър Тасев

Директор на Институт за икономически изследвания към БАН

...Икономически университет – Варна е един от най-старите университети в страната. Той заема важно и достойно място в икономическото висше образование и наука в страната. Поздравявам ви за успеха на вашия академичен екип, който съчетава теоретичните методии практическите знания, и успява да подготви висококвалифицирани специалисти за българската икономика...

14 май 2020
Проф. д-р Марияна Божинова

Ректор на Стопанска академия "Димитър А. Ценов"

...Това събитие, наред с всички останали Ваши усилия в търсенето на нови възможности и хоризонти в образователното и научноизследователското пространство, в условията на променящите се реалности, е сигурен белег за креативността и находчивостта на професорско-преподавателския състав във висшето Ви училище при разработването и изследването на синкретичната връзка между основополагащите жалони на икономиката: наука, образование и реална икономика...

14 май 2020
Проф. д-р инж. Любен Тотев

Ректор на МГУ "Св.Иван Рилски" и председател на Съвет на ректорите на Висшите училища в Република България

...Приемете моите, на Академичното ръководство на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" и на Управителния съвет на Съвета на ректорите на Висшите училища в Република България най-сърдечни поздравления по повод 100 годишния юбилей на Икономически университет – Варна!!...

14 май 2020
Проф. д.в.н. Боян Медникаров

Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" и флотилен адмирал

...Приветствам Ви за всеотдайността и търпението да приобщавате към науката, духовността и културата всяко идно поколение и да пазите пламъка на първоучителите. Считам, че най-ценният капитал на университета са неговите студенти, чиито постижения са доказателство за способността му да изгражда личности, които заемат достойно място сред нашия културен, управленски и стопански елит...

14 май 2020
Проф. д-р инж. Иван Марков

Ректор на Университет по архитектура, строителство и геодезия

...Вашият университет отбелязва 100 годишнина от откриването си със заслужен авторитет и висока оценка от обществото.

Икономически университет – Варна е модерна, динамична и интернационална образователна и изследователска институция с иновативни учебни курсове, предпочитана не само от българските средношколци, но и завършващите в чужбина...

14 май 2020
Проф. д-р Виктор Златков, д.м.

Ректор на Медицински университет - София

...Икономически университет – Варна е забележително висше учебно заведение и има важна роля в развитието на съвременната образователна, научна и предприемаческа среда в България. То има специалната задача да подготвя бъдещи ръководители, като се набляга на професионалната подготовка

С радост и задоволство можем да отбележим възходящото развитие на висшето училище през този едновековен юнилей...

14 май 2020
Инж. Иван Иванов

Почетен консул на Република Казахстан

...Създадено с идеята, че стопанския и културния подем в страната, характерен за края на първото десетилетие на миналия век, се нуждае от институция, осигуряваща стопанското образование и националната идентичност, днес Икономическия университет - Варна се е утвърдил като модерен, образователен и научноизследователски център в европейското академично пространство...

14 май 2020
Вестас България ЕООД

Възптаници на ИУ – Варна

...В качеството си на икономическо учебно заведение с дългогодишни традиции ИУ Варна играе изключително важна роля в подготовката на млади специалисти за ключовите области на националната икономика, както и в създаването и развитието на международни бизнес‐отношения с фирми и корпорации от цял свят. Реализацията на възпитаниците на Икономически Университет Варна, към които имаме удоволствието да принадлежим, е безспорно доказателство за утвърждаването му като авторитетна академична институция...

14 май 2020
Ивайло Маринов

Кмет на район "Аспарухово", Община Варна

...През годините сте доказали многократно водещата си роля сред висшите учебни заведения на територията не само на красивия ни морски град, но и в цялата страна. Бъдете и в следващото столетие все така креативни и иновативни в умелото съчетаване на традициите с иновациите. Неслучайно възпитаниците на ИУ - Варна се отличават със знания и умения, придобити благодарение на високото качество на обучение и професионализъм на техните преподаватели...

14 май 2020
Васил Велев

Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България

...Пожелаваме Ви здраве, вяра и още повече успехи. Сигурен съм, че и занапред ще продължавате с увереност и гордост да бъдете едно от най-важните висши учебни заведения в България и да изграждате предприемчиви млади специалисти, които да се развиват и работят у нас....

14 май 2020
Венцислав Върбанов

Председател на УС на Асоциация на земеделските производители в България

...Благодарение на успешната концепция за развитие на Университета през този век, икономическата наука и практическите знания, разпространявани чрез десетките хиляди дипломирани студенти и учените, допринасят за формирането на съвременния облик на всички области на живота ни и за изграждането на по-добро бъдеще за нацията....

14 май 2020
Проф. д-р инж. Сеня Терзиева - Желязкова

Ректор на Химико-
технологичен и металургичен университет

Изключително ми е приятно от името на Академичното ръководство на Химикотехнологичния и металургичен университет и от свое име най-сърдечно да Ви поздравя по повод 100 години от създаването на Икономически университет - Варна....

14 май 2020
Виолина Маринова

Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК

...Един век славно съществуване на академичната карта в страната е изключителен повод за гордост. За този дълъг период от време Икономически университет - Варна е обучил и дал на държавата изключително видни фигури в сферата на икономиката, предприемачеството и политиката, затвърждавайкр своето значимо място в историята не само на Варна, а и на цяла България...

14 май 2020
Национална агенция за оценяване и акредитация

Председател на НАОА

...В течение на 100 години ИУ - Варна се стреми да открива и утвърждава собствената си идентичност, да възприема и развива най-високи стандарти на виеше образование и академична наука. Да съхранява натрупването и го предава на следващите поколения, следвайки девиза си: "С академични традиции в бъдещето". Днес университетът е модерен и динамичен, храм на образованието и науката, заслужено преминаващ чрез столетната си история в измерението на едно ново време!...

14 май 2020
Ангел Забуртов

Генерален директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

...Век след като първото българско Виеше търговско училище отваря врати, имате извоюваното право да се обърнете с гордост към миналото и да отправите смел поглед към бъдещето.

Предавайте все така успешно на младото поколение увереност и сила, знания и опит, чувство за чест и гордост, целеустременост и упоритост, следвайки девиза на ИУ - Варна "С академични традиции в бъдещето" - защото именно доброто образование е крачка към успешното бъдеще...

14 май 2020
Старши комисар Йордан Йорданов

Началник на Затвор Варна

...Пожелаваме Ви напредък и нови творчески успехи в изпълнение на отговорната мисия на университета, като образователна и академична институция с национално и международно значение...

14 май 2020
Лиляна Савова

Председател на УС на Институт "Итера"

...Поглеждайки назад, няма как да не бъде оценена далновидността на създателите на първото висше икономическо училище в България.

Икономически университет – Варна е доказан, като висше училище с призната академична дейност и международен живот...

14 май 2020
Камара на медиаторите в България

Председател на УС на Камара на медиаторите в България

...Приемете моите най-искрени поздравления по повод 100 годишнината от създаването на Икономически университет – Варна. Вярвам, че не случайно първото висше икономическо училище в България се открива в гр. Варна....

14 май 2020
KPMG Bulgaria

...Икономически университет – Варна успя да се утвърди като водеща и престижна институция в обучението по икономика в страната ни, с осезаем принос към развитието на обществото и образованието. За нас е въпрос на престиж, че сред експертите и ръководството на KPMG има голям брой дипломирали се в Икономически университет – Варна...

15 юни 2020
Николай Недялков

Изпълнителен директор на Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия" ЕАД

...Воден от своя девиз "С академични традиции в бъдещето!" Икономически университет, безспорно, е заел своето водещо място в развитието и издигането на международния образ на българското висше образование!....

28 септември 2020
Проф. д.н. Ирена Петева

Ректор Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

...Университетът ще продължи да се утвърждава като водеща образователна и изследователска институция. Значителният му научноизследователски потенциал е в основата на стратегическата цел да се разработват нови решения на икономически, социални и екологични проблеми и повишаване на приноса на университета към иновациите като най-важния двигател на икономическия растеж...

28 септември 2020
Старши комисар проф. дн Любомир Тимчев

Ректор на Академия на Министерство на вътрешните работи

...Високият рейтинг е резултат на постоянството и увереността, с които инвестирате в модерна и високотехнологична учебна среда, прилагате съвременни модели и тенденции в обучението, провеждате разностранна и полезна научноизследователска дейност....

1 октомври 2020
VII СУ "Найден Геров"

...На този празник имате основание да се гордеете за всички изминали години, през които запазихте и развихте дейността си!

Бъдете горди от постигнатото! Нека личният ви пример все така вдъхновява и насърчава студентите ви да следват мечтите си!....

1 октомври 2020
Проф. Николай Изов, доктор

Ректор на Национална спортна акедемия "Васил Левски"

...В своята дълголетна история и академични традиции Вашият университет разви задълбочена научноизследователска и активна приложно-практическа дейност, които закономерно го превърнаха в национално значима институция за висше образование, научни изследвания и квалификация в сферата на икономиката и бизнеса в България и чужбина....

1 октомври 2020
Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов

Ректор на Висше строително училище "Любен Каравелов"

...Вече се навърши цял век, откакто Вашият Университет дава високо качествено образование на своите възпитаници, които забележимо и неотменно допринасят за развитието на нашата родина....

1 октомври 2020
Проф. д-р Мариана Мурджева

Ректор на Медицински университет – Пловдив

...Значимостта на една институция не е в годините на нейното съществуване, макар това да е безспорен белег за развитие. Заслуженият престиж на Вашия университет е плод на професионализма и достойнството на хората, които работят в него....

1 октомври 2020
Проф. д-р Христо Бонджолов

Ректор на Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

...Икономически университет – Варна се превърна в неразделна част от европейското и научноизследователско пространство. Знанието е ключът към успеха, знанието е ключът към просперитета, бъдеще имат онези нации, които успяват да намерят вярната формула за развитието на духовността, на образованието, науката и иновациите и по този начин да развият конкурентоспособна икономика и общество....

1 октомври 2020
Таня Петрова

Народен представител от ПП Герб в 44-то Народно събрание на Република България

...През изминалите 100 години Вашият университет даде квалификация на повече от 150 хиляди младежи и не щади усилия за научни търсения в редица области на икономиката. Не случайно българските учени го определят като един от основните стълбове на икономическото образование и наука в страната....

1 октомври 2020
Варненска и Великопреславска Света митрополия

...Стотици хиляди студенти са избрали Икономическия университе, за да утолят жаждата на търсещия младежки ум и сърце, да придобият богати познания, да калят волята си в нравственост и да просветят душите си с чисти идеали....

1 октомври 2020
Бойко Атанасов

Председател Комисия за финансов надзор

...Поздравявам целия Ви екип и всички студенти и им пожелавам професионални успехи, като съм убеден, че обучението във Вашия университет е началото на един успешен професионален път за всеки един от тях....

1 октомври 2020
Марин Маринов

Председател на Окръжен съд – Варна

...В тази предизвикателна 2020 г. вложихте още повече енергия в дигитализацията на обучителния процес и разширяване на възможностите за взаимодействие с бизнеса, за да подготвите по най-добрия начин бъдещите специалисти. Подадохте ръка за обединение и партньорство към другите водещи висши учебни заведения в областта на маркетинга, предприемачеството и туризма...

1 октомври 2020
Народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ в 44-то НС, 3-ти МИР - Варна

Република България, Народно събрание

...Решението и делото на търговско-индустриалната камара да бъде открито висшето търговско училище преди век и точно във Варна са показател за воля, мъдрост и прозорливост, наследени и оправдани през годините от академичното ръководство, преподаватели и възпитаници...

1 октомври 2020
Проф. Георги Янков

Ректор на Национална художествена академия

...Икономически университет – Варна е един от основните стълбове на икономическото образование и наука в страната, който се развива като предприемаческа и социално отговорна институция...

1 октомври 2020
Сертификат за постижения

за популяризиране на РП "Хоризонт 2020"

март 2020
Благодарствено писмо

от ЦПЛР - Общински детски комплекс за безвъзмездно ползване на Аула на ИУ – Варна за празничен концерт

ноември 2019
Благодарствено писмо

от Парк-музей на бойната дружба - 1444 г. "Владислав Варненчик" за участие на студенти в дискусия

ноември 2019