Икономически университет - Варна

График за явяване на държавен изпит за специалност "Икономика и търговия" и "Глобален търговски бизнес" 29 януари

 ГРАФИК

Държавен изпит ОКС "Бакалавър"

Специалност "Икономика и търговия"

Редовно и дистанционно обучение  29 януари 2020, сряда

1 част: ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ

Зала 56  Начало 8:00 часа Край 09:00 часа

Заемане места в залата 7:45 часа

 

2 част: КОМПЛЕКСЕН ПИСМЕН ИЗПИТ

Зала 316  Начало 9:10 часа Край 12:10 часа

                  Фак. №         СИН           Дипломант /  Редовно обучение

  1.  

106417

4001

Полина Маринова

  1.  

106684

4040

Андон Станчев

  1.  

107240

4124

Маргарита Александрова

 

                Фак. №         СИН       Дипломант / бакалавър ДФО

  1.  

107468

86

Тони Атанасов

  1.  

107902

132

Мария Христова

 

ГРАФИК

Държавен изпит ОКС "Магистър"

Специалност "Глобален търговски бизнес"

КОМПЛЕКСЕН ПИСМЕН ИЗПИТ

29 януари 2020, сряда Зала 316 Начало: 9:00 ч. Край: 12:00 ч.

                  Фак. №         СИН               Дипломант / ОКС "магистър"

   

       114193 166 Розалина Шахънска

       114446 15497  Пламен Петров

       116942 15760 Калоян Маринов

Дипломантите се явяват на писмен изпит със студентска книжка,

листи за писане и химикал, пишещ синьо

 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

10:30 часа Зала 316

Държавна изпитна комисия:

Доц. Виолета Димитрова - председател

Членове:

1. Проф.д-р Данчо Данчев

2. Доц. д-р Цветнен Цветков

3. Доц. д-р Христо Трайков

4. Доц. д-р Михал Стоянов

5. Доц. д-р Донка Желязкова

Дипломанти:

1. 106507 Калин Кисев

2. 107215 Синдия Николова

3. 107440 Таня Иванова

4. 107722 Женя Тодорова

5. 107825 Деница Василева

6. 114396 Андриан Стойков