Икономически университет – Варна

Отдел "Комуникационни, информационни и осигурителни системи"

В състава на Отдел "Комуникационни, информационни и осигурителни системи" (КИОС) в Икономически университет – Варна влизат два сектора.

инж. Николай Гочев

инж. Николай Гочев

инж. Николай Гочев

Ръководител отдел "Комуникационни, информационни и осигурителни системи"

66

0882164857

gochev@ue-varna.bg

1. Основни дейности и отговорности на Сектор "Компютърни системи и мрежи" (КСМ):

  • осигурява хардуерната поддръжка на компютърната техника и периферия, комуникационното оборудване и компютърните кабелни и безжични системи за достъп до локални мрежови ресурси и глобалната мрежа
  • осигурява софтуерна поддръжка на компютърната техника, конфигурира и администрира комуникационното оборудване
  • отговаря за изграждането, развитието и модернизирането на компютърната техника, комуникационното оборудване и структурното окабеляване

инж. Иван Петров

инж. Иван Петров

инж. Иван Петров

Ръководител сектор "Компютърни системи и мрежи"

Н-204

0882164854

i_petrov@ue-varna.bg

Иван Михайлов

Иван Михайлов

Иван Михайлов

Системен администратор "Компютърни системи и мрежи"

Н-204

0882165677

imihaylov@ue-varna.bg

2. Основни дейности и отговорности на Сектор "Аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи" (АВТОС):

  • осигурява учебния процес с необходимите учебно-технически средства
  • осигурява планираните събития от календара на ИУ – Варна (конференции, срещи с външни организации, културни събития и др.) с технически средства
  • отговаря за администрирането и мониторинга на системите за охрана, видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъп
  • отговаря за администрирането на телекомуникационните услуги предоставени на ИУ – Варна от външни оператори
  • отговаря за изграждането, развитието и поддръжката на учебно-техническата база, осигурителните системи и структурното окабеляване

Сектор "Аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи" (АВТОС)

Сектор "Аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи" (АВТОС)

Сектор "Аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи" (АВТОС)

129, Основна сграда

0882164759

avtos@ue-varna.bg

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Косьо Владимиров

Ръководител сектор "Аудио-визуални, телекомуникационни и осигурителни системи"

129

0882164686

k.vladimirov@ue-varna.bg

Сектор АВТОС, Технически средства Корпус 2

Сектор АВТОС, Технически средства Корпус 2

Сектор АВТОС, Технически средства Корпус 2

Учебен и научноизследователски блок № 2 (Втори корпус на ИУ-Варна)

0882164761

avtos@ue-varna.bg