Икономически университет – Варна

Научни приоритети

  1. Иновации и икономически растеж на българската икономика;
  2. Регионална икономика и политика;
  3. Устойчиво развитие;
  4. Информационните технологии в икономиката и обществото.