Икономически университет – Варна

Сектор "Учебна дейност"

Сектор "Учебна дейност" изпълнява следните основни задачи:

  • Организация и контрол на учебния процес
  • Планиране и отчитане натовареността на преподавателите
  • Изготвяне на учебните разписания и графици на изпитните сесии
  • Организация и провеждане на прием в ОКС "бакалавър"
  • Други (организиране на процеса за избор на избираеми дисциплини; изготвяне на статистически отчети и анализи; предоставяне на информация във връзка с акредитация на университета и др.).

Соня Маринова

Соня Маринова

Соня Маринова

Ръководител сектор "Учебна дейност"

219

0882 164793

sm@ue-varna.bg

Деница Караджова

Деница Караджова

Деница Караджова

Инспектор "Учебна дейност"

219

0884 544654

dkaradzhova@ue-varna.bg

Катерина Йосифова

Катерина Йосифова

Катерина Йосифова

Експерт Кандидатстудентски прием, Специалист комуникации

219

0882 164658

priem@ue-varna.bg


Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45