Икономически университет – Варна

Сектор "Учебна дейност"

Сектор "Учебна дейност" изпълнява следните основни задачи:

  • Организация и контрол на учебния процес
  • Планиране и отчитане натовареността на преподавателите
  • Изготвяне на учебните разписания и графици на изпитните сесии
  • Организация и провеждане на прием в ОКС "бакалавър"
  • Други (организиране на процеса за избор на избираеми дисциплини; изготвяне на статистически отчети и анализи; предоставяне на информация във връзка с акредитация на университета и др.).

Мариана Петкова

Мариана Петкова

Ръководител отдел "Учебна дейност и студенти"

229 Б

+359 885 676079

mppetkova@ue-varna.bg

Соня Маринова

Соня Маринова

Ръководител сектор "Учебна дейност"

219

0882 164793

sm@ue-varna.bg

Мариета Христова

Мариета Христова

Инспектор "Учебна дейност"

219

0882 164526

marieta_hristova@ue-varna.bg

Катерина Йосифова

Катерина Йосифова

Експерт Кандидатстудентски прием, Специалист комуникации

219

0882 164658

priem@ue-varna.bg