Икономически университет – Варна

Сектор "Бакалаври"

Сектор "Бакалаври" е ангажиран с административно обслужване на преподавателите и студентите в специално обособен Фронт офис ОКС "бакалавър". Неговите основни задачи се свеждат до:

  • Записване на студенти
  • Подготовка на документи за издаване на дипломи
  • Обслужване на изпитния процес
  • Обслужване на дейността на Деканите, ФС и Общите събрания на факултетите
  • Други (изготвяне на статистически отчети и анализи; предоставяне на информация във връзка с акредитация на университета и др.).

Ана Янакиева

Ана Янакиева

Ана Янакиева

Ръководител сектор "Бакалаври"

Фронт офис, Студентска улица

0886 608460

ana_yanakieva@ue-varna.bg

Инспектори, учебна дейност сектор "Бакалаври"


Дияна Друмева

Дияна Друмева

Дияна Друмева

Специалности: Информатика, Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии, Икономика и търговия (РО и ДО), Дигитални технологии в бизнеса, Data Science

Фронт офис, Студентска улица

0885 626055

d.drumeva@ue-varna.bg

Петя Костадинова

Петя Костадинова

Петя Костадинова

Специалности: Бизнес икономика, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език), Недвижими имоти и инвестиции (РО и ДО), Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Индустриален бизнес и предприемачество (РО и ДО), Логистика, Стокознание и митническа дейност

Фронт офис, Студентска улица

0886 626081

petya.kostadinova@ue-varna.bg

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Специалности: Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство (с преподаване на английски език), Застраховане и осигуряване, Социална сигурност и застраховане, Аграрен бизнес

Фронт офис, Студентска улица

0885 616044

violeta.moldovanska@ue-varna.bg

Петя Цокова

Петя Цокова

Петя Цокова

Специалности: Финанси, Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Публична администрация, Съдебна администрация

Фронт офис, Студентска улица

0885 616044

p.tsokova@ue-varna.bg

Василка Бурджиева

Василка Бурджиева

Василка Бурджиева

Специалности: Мениджмънт, Туризъм (РО и ДО), Международни икономически отношения

Фронт офис, Студентска улица

0885 626604

052 830805

upravlenie@ue-varna.bg

Здравка Иванова

Здравка Иванова

Здравка Иванова

Специалности: Международен бизнес (с преподаване на английски език), Международен туризъм (с преподаване на руски език), Морски бизнес и международна търговия (с преподаване на английски език)

0885 626604

052 830805

z.ivanova@ue-varna.bg


Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45