Икономически университет – Варна

Фронт офис ОКС "бакалавър" /Сектор "Студенти"/

Сектор "Студенти" е ангажиран с административно обслужване на преподавателите и студентите в специално обособен Фронт офис ОКС "бакалавър". Неговите основни задачи се свеждат до:

  • Записване на студенти
  • Подготовка на документи за издаване на дипломи
  • Обслужване на изпитния процес
  • Обслужване на дейността на Деканите, ФС и Общите събрания на факултетите
  • Други (изготвяне на статистически отчети и анализи; предоставяне на информация във връзка с акредитация на университета и др.).

инж. Георги Петров

инж. Георги Петров

инж. Георги Петров

Ръководител сектор Фронт офис ОКС "бакалавър"

Фронт офис, Студентска улица

0886 608460

g.dobrev.petrov@ue-varna.bg

Инспектори Фронт офис ОКС "бакалавър"


Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Специалности: Информатика, Информатикаи компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии, Икономика и търговия (РО и ДО), Международен бизнес (с преподаване на английски език), Международен туризъм (с преподаване на руски език), Дигитални технологии в бизнеса

Фронт офис, Студентска улица

0885 626055

violeta.moldovanska@ue-varna.bg

Ана Костадинова

Ана Костадинова

Ана Костадинова

Специалности: Бизнес икономика, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език), Недвижими имоти и инвестиции, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Индустриален бизнес и предприемачество, Логистика, Стокознание и митническа дейност

Фронт офис, Студентска улица

0886 626081

anna_fokova@ue-varna.bg

Мартина Събева

Мартина Събева

Мартина Събева

Специалности: Бизнес икономика, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език), Недвижими имоти и инвестиции, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Индустриален бизнес и предприемачество, Логистика, Стокознание и митническа дейност

Фронт офис, Студентска улица

0886 626081

martina.sabeva@ue-varna.bg

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Специалности: Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство (с преподаване на английски език), Застраховане и осигуряване, Социална сигурност и застраховане, Аграрен бизнес

Фронт офис, Студентска улица

0885 616044

violeta.moldovanska@ue-varna.bg

Петя Цокова

Петя Цокова

Петя Цокова

Специалности: Финанси, Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Публична администрация, Съдебна администрация

Фронт офис, Студентска улица

0885 616044

p.tsokova@ue-varna.bg

Василка Бурджиева

Василка Бурджиева

Василка Бурджиева

Специалности: Мениджмънт, Туризъм (РО и ДО), Международни икономически отношения

Фронт офис, Студентска улица

0885 626604

052 830805

upravlenie@ue-varna.bg


Работно време
08:00 – 16:30
Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45