Икономически университет – Варна

Център "Kариери, предприемачество и маркетинг"

Кариерен център в Икономически университет - Варна е от първите създадени центрове във висши училища още през октомври 2005 г. Функционирането му стартира през учебната 2005/2006 г.

Основните цели на Кариерен център към ИУ-Варна са предоставянето на ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране и развитие, съдействието за успешна професионална реализация на студентите и завършилите университета, както и създаване на система за комуникации с възпитаниците на висшето училище, която да работи за утвърждаване репутацията на ИУ-Варна.

Основната дейност на Кариерен център от една страна е партньорство с работодатели за подпомагане процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, а от друга страна центърът има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите в тяхното кариерно развитие.

Екип


Илин Димитров

Илин Димитров

Илин Димитров

Директор Център "Кариери, предприемачество и маркетинг"

Кариерен център

ilindimitrov@ue-varna.bg

Ивелина Тодорова

Ивелина Тодорова

Ивелина Тодорова

Кариерен консултант

Кариерен център

+359 882 164 730

ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

Елица Виденова

Елица Виденова

Елица Виденова

Експерт "Връзки с обществеността"

Информационен център, Студентска улица

0882164609

pr_expert@ue-varna.bg

Милена Комитска

 Милена Комитска

Милена Комитска

Експерт "Реклама"

Информационен център, Студентска улица

0882164656

pr_office@ue-varna.bg

Момчил Танев

Момчил Танев

Момчил Танев

кариерен консултант

Кариерен център

+359 884 544 651

momchil.tanev@ue-varna.bg