Икономически университет – Варна

Център "Kариери, предприемачество и маркетинг"

Кариерен център в Икономически университет - Варна е от първите създадени центрове във висши училища още през октомври 2005 г. Функционирането му стартира през учебната 2005/2006 г.

Основните цели на Кариерен център към ИУ-Варна са предоставянето на ефективни услуги, свързани с кариерното ориентиране и развитие, съдействието за успешна професионална реализация на студентите и завършилите университета, както и създаване на система за комуникации с възпитаниците на висшето училище, която да работи за утвърждаване репутацията на ИУ-Варна.

Основната дейност на Кариерен център от една страна е партньорство с работодатели за подпомагане процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, а от друга страна центърът има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите в тяхното кариерно развитие.

Екип


Ивелина Тодорова-Янкова

Ивелина Тодорова-Янкова

Ивелина Тодорова-Янкова

Директор Център "Кариери, предприемачество и маркетинг"

Кариерен център

+359 882 164 730

ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

Елица Виденова

Елица Виденова

Елица Виденова

Експерт "Връзки с обществеността"

Информационен център, Студентска улица

0882164609

pr_expert@ue-varna.bg

Добромира Христова

Добромира Христова

Добромира Христова

Експерт реклама

Кариерен център

+359 884 544 651

dobromirahristova@ue-varna.bg

Гергана Вълкова

Гергана Вълкова

Гергана Вълкова

Експерт, професионално/кариерно ориентиране

Кариерен център

0882164807

gergana.valkova@ue-varna.bg

Стойчо Стойчев

Стойчо Стойчев

Стойчо Стойчев

Видеооператор

H-112

0888926035

s.stoychev@ue-varna.bg

Симона Димитрова

Симона Димитрова

Симона Димитрова

Графичен дизайнер

Кариерен център

0884916909

simona.dimitrova@ue-varna.bg

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Златомир Иванов

Анализатор, проучване вътрешен пазар

Информационен център

0882164656

zlatomir.ivanov@ue-varna.bg

инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

инж. Мариана Николова

Програмист, уеб сайтове

68

0882164814

webmaster@ue-varna.bg

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Йоанна Живкова

Организатор дейности

Информационен център

+359 52800890

infocenter@ue-varna.bg

Жанина Топалова

Жанина Топалова

Жанина Топалова

Организатор дейности, акселератор

Кариерен център

zhanina.topalova@ue-varna.bg