Икономически университет – Варна

Символи, празници и церемонии

С течение на години и векове всеки университет изгражда свой специфичен образ, символика и ритуали. Символно-обредната система не е затворена, а постоянно се обновява.

Символи на Икономическия университет Варна са неговите - сграда, емблема, знаме, девиз. През годините те носят едно и също послание - да приобщят към общността и света на знанието.

Сградата

Сграда на Икономически университет - ВарнаСградата на Икономически университет – Варна е символ и на град Варна, в списъка на паметниците на културата. Основният камък е положен на 18 ноември 1911 г., като в основите се вгражда актът за строежа, който гласи:

“...Днес, неделя, 18 ноември 1911 г. от Рождество Христово, в царуването на Негово Величество Фердинанд I, Цар на българите...се положи основният камък на зданието за Търговско училище при Варненската търговско-индустриална камара. Целта на това учебно заведение е да дава търговско образование на младежи, които са се посветили на повдигането на българската търговия и стопанство за благото и успеха на българското царство...”

Проектът на сградата е на арх. Никола Лазаров, а строежът се ръководи от арх. Дабко Дабков. Строителството е забавено поради войните и окончателно приключва едва през 1924 г. Архитектурният стил е в духа на Френския ренесанс, с прибавени елементи от класическия Западноевропейски барок.Удостоверение за исторически паметник на културата

Особено ефектно е оформлението на фронтона над централния вход. То е дело на варненския скулптор Кирил Шиваров и представлява композиция от две антични фигури: древногръцкия бог Хермес (съответстващ на римския бог на търговията Меркурий), който държи с лявата си ръка жезъла на търговците и древногръцката богиня на мъдростта Атина, която е поставила на коленете си разтворена книга. Зад двете фигури е изобразено земното кълбо, между тях е лавровото клонче на мира и славата. Замисълът е да се покаже единството и световното значение на науката - търговията - индустрията.

Изображението на лодка с гребци символизира упорития, целеустремен и колективен труд, необходим за всяко значимо обществено дело. На най-високото място е съградена кула-фар, символ на пътеводната роля на научното познание.

Девизът

"С академични традиции в бъдещето" е девизът на Икономически университет – Варна. Вярна на историята и задължена на традициите, днес академичната общност на Икономически университет – Варна постига високи стандарти в образованието, следвайки европейската политика за конкурентоспособност на кадрите и успешна реализация на студентите

В емблемата на Икономически университет – Варна са вписани изображение на символната скулптурна композиция на фронтона на сградата, девизът на университета, името и годината на основаването на висшето училище.

ЗнамеЗнамето

Знамето на Икономически унивреситет – Варна е в цвят бордо (цветът на университета), на което са извезани емблемата и университетският девиз.

Празниците и ритуалите

На 14 май с тържествено събрание и шествие до Алеята на възрожденците в Морската градина на Варна се чества празникът на Икономически университет – Варна. През м. май се организират Дни на университета, които включват различни прояви - международни конференции, преглед на научната студентска дейност, концертни и театрални изяви на студенти, спортни турнири. Традиционно студенти и преподаватели отбелязват студентския празник на 8-ми декември.

Тържествените церемонии по време на откриването на учебната година, промоциите и празника на университета се провеждат в Аулата на университета, построена и осветана през 2011 г.

Университетска тога

Университетска тога

Отличителните знаци

Отличителни знаци в академичните церемонии са ректорският жезъл, университетската тога, медальонът и университетската шапка.

Университетската тога е символ на принадлежност към общността на просветените и притежаващите силата на знанието. Носи се при тържествени случаи. Цветът на тогата, носена от ректора, е бордо, а тогите на заместник-ректорите и деканите са черни. Върху тях се полага дълга копринена лента в цвят бордо.

МедальонМедальонът, отличителен знак за принадлежност към академичното ръководство, представлява метален кръг, на който има релефно изображение на сградата на университета и е изписано неговото наименование. Верижката на медальона на ректора е в бордо и златисто, а верижките на медальоните на заместник-ректорите и на деканите са съответно в златисто и черно и сребристо и черно. Медальонът се носи при тържествени случаи.

ЖезълЖезълът е традиционен символ на силата и авторитета на учебната институция и на нейния ръководител. Характерни за него са три основни елемента - сфера с надпис „Vita et veritas” (“Живот и истина”), бухал, символ на мъдростта, и спираловидно увита змия, символ на всепроникващия в познанието дух. Носи се от жезълоносец по време на церемонии.

Университетската шапка е елемент от церемониалното академично облекло (тога и шал) на студентите при промоции. Тя символизира принадлежност към университетската общност.

Почетният знак

Почетният знак на Икономически университет – Варна се връчва за високи постижения в преподавателската и научната дейност и за принос в развитието на академичната общност.

С почетното звание doctor honoris causa се удостояват известни личности с научни, културни, обществени или други заслуги. На официалната церемония ректорът прочита и връчва на номинирания написана на латински диплома и почетния знак на университета. Удостоеният с това звание изнася академична лекция пред университетската общност.

Почетни доктори на университета са проф. д-р Джефри Сакс (3 май 2000 г.); посланикът на Кралство Швеция в България Негово Превъзходителство г-н Стен Аск (24 април 2001 г.); проф. д-р ик.н. Янош Корнай (14 май 2003 г.); д-р Волфганг Шюсел (28 септември 2015 г.), г-жа Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО (21 май 2016 г.)

Почетните доктори на университета, както и други изтъкнати гости на университета по традиция вписват свои мисли, впечатления, пожелания в Почетната книга на Икономически университет – Варна.

Галилеева клетва
Галилеева клетва Икономически университет