Икономически университет – Варна

Начало
26
май

на гл. ас. Иван Йорданов Петров

До 31 март 2010 г. всеки кандидат следва да попълни онлайн молба на интернет-страницата на италианското Министерство на външните работи.

Начало
12
апр

На 27 март 2010 г. група студенти от Колежа по туризъм и представители на три варненски ВУ изкачи връх Мусала в зимни условия.

През м. декември 2009 г. се проведоха конкурсите за прием на докторанти в ИУ-Варна. Резултатите от тях са следните.

Начало
21
май

Начало
24
апр

Обучение на докторанти се организира само по научни специалности, получили при акредитацията оценка "много добра".