Икономически университет – Варна

Новини

Начало
07
юни

Концертът на Младежкия оркестър на Колорадо Спрингс заедно с ученици от Първа и от Четвърта езикова гимназия във Варна и с ансамбъла на Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства е в рамките на Младежка музикална академия.

Щастието е това, което се случва вътре в теб. То не е право, то е твое задължение – да бъдеш щастлива.

Вече 92 години варненската Алма матер отстоява високия престиж на икономическото образование, което дава на своите студенти.

Начало
30
май

В състезанието участваха студенти от 18 университета у нас.

Краен срок за изпращане на есетата: 5 юни 2012 г.

Университетската библиотека на ИУ – Варна става носител на престижното отличие след успешното изпълнение на проект за модернизация и по-добра образователна инфрастура по линия на ОП "Регионално развитие".

AIESEC, Локален офис Варна, отново предоставя възможност да натрупате опит и приятели в една от многото страни, в които организацията има офиси.

Начало
17
май

на тема "Web Advertising: Comparative Study in FourEuropean Countries"

Начало
14
май

Поканата е за всички студенти, преподаватели, служители – настоящи и бивши.