Икономически университет – Варна

Уъркшоп "Как да спечелим желаната позиция за работа"

След предварителната подготовка на студентите от 3 и 4 курс специалност „Стокознание и митническа дейност“ с кариерен консултант Гергана Вълкова, катедра „Стокознание“ и Кариерният център отново организираха на 6 ноември 2023 г. съвместно събитие, този път водено от специалист в областта на човешките ресурси от работодателска организация.

Гост-практик беше Нина Иванова, мениджър екип Човешки ресурси в Неопърл България. Професионалист с богата практиката във всички области на управлението на човешките ресурси в национални и международни компании, с професионални интереси – откриване и задържане на таланти, кариерно ориентиране и консултиране.

Студентите се бяха подготвили предварително за предстоящата среща като носиха свои автобиографии по обява на компанията. Една добре оформена автобиография е ключът към възможността да преминеш предварителния подбор по документи, за да достигнеш до така желания директен контакт с работодател.

Модераторът Гергана Вълкова предизвика студентите да „подадат“ своите автобиографии без да са виждали специалиста-подбор. Те имаха възможност да чуят първоначално покана за интервю по телефона и изненадания участник трябваше минути по-късно да се запознае със своя желан работодател на събеседване.

Интервюто за работа е предизвикателство за много хора. В рамките на този уъркшоп се демонстрира абсолютно реален подбор на кадри и реално провеждане на интервю за работа.

Нина Иванова, мениджър екип Човешки ресурси в Неопърл България, в ролята на интервюиращ умело демонстрира своите начини за подбор. След всяко проведено демонстративно интервю се обсъждаха въпросите и защо са били задавани. Тя като специалист даде персонални насоки за подобряване на автобиографиите на всеки участник. Студентите имаха възможност да задават въпроси и трупат умения и увереност за добро представяне на интервю за работа.

23 ное 2023Подобни