Икономически университет – Варна

График за редовна изпитна сесия за I, II, III курс и магистри (V курс - ДНДО и СПН) - месец юни 2021 г.

От 29.03. до 05.04.2021 г. (включително) може да направите избор на факултативни дисциплини, включени в учебния план, по който се обучавате за учебната 2021/2022 г.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за Магистърско обучение на 14 и 15.01.2021 г.

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Новата версия е базирана на последното издание на Moodle и разполага с нов потребителски интерфейс и разширени функционални възможности.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и Център за магистърско обучение на 27 и 28.08.2020 г.

За всички студенти, подали заявление

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

За студенти от 1 – 3 курс, ОКС "бакалавър" и 5 курс ДНДО, ОКС "магистър"

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път намерението си за явяване на изпит не по-късно от 05 юни 2020 г.