Икономически университет – Варна

Научно-практическа конференция с международна участие "Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия"

От името на организационния комитет имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научно-практическата конференция с международно участие "Качество и контрол на стоките в условия на COVID пандемия".

Конференцията ще се проведе на 12-13 ноември 2021 г. в Икономически университет – Варна.

Тематични направления на конференцията:

  • Качество на стоките – формиране,  управление, идентификация и фалшификация.
  • Контрол на стоките.
  • Сертификация на продуктите и услугите.
  • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми.
  • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики.
  • Взаимовръзка бизнес-образование.

Работни езици – български и английски.

Важни дати:

  • до 03.09.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада.
  • до 07.09.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат информирани по e-mail).
  • до 04.10.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане на таксата за участие.

28 май 2021Подобни