Икономически университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между ИУ – Варна и „Парушев – Консулт“ ЕООД

Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и „Парушев – Консулт“ ЕООД беше сключен на 21.04.2021 г. Документа подписаха ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и инж. Пламен Парушев – управител на „Парушев – Консулт” ЕООД, магистър по икономика с богат практически опит в държавната администрация, основател на първата и единствена в България компания за консултиране по надзор на пазара, електронна търговия и стандартизация.

Фирмата има над 7 години опит, задълбочени познания в сферата и множество доволни клиенти на територията на цялата страна. Пламен Парушев е консултирал както български, така европейски и световни компании. Член е на Международната организация по стокознание и технологии/International Society of Commodity Science and Technology, от 2021 г. –  на експертния съвет към Центъра за качество на стоките и потребителска защита, част от Научноизследователския институт при Икономически университет – Варна.

​На срещата присъства и доц. д-р Събка Пашова – ръководител катедра „Стокознание“. Бяха обсъдени стъпки за реализиране на партньорството, чието начало ще бъде на 22.04.2021 г. с лекция пред студенти на тема: „Надзор на пазара и електронна търговия“. Ръководството на ИУ – Варна вярва, че визираните в меморандума дейности ще подпомогнат процеса на обучение на студентите и по-конкретно по дисциплини от учебния план на специалностите „Стокознание и митническа дейност“ и „Качество и експертиза на стоките“.

21 апр 2021Подобни