Икономически университет - Варна

Форумът беше организиран от катедра "Аграрна икономика"

Устойчиво управление на човешките ресурси - първи форум на подобна тематика в ИУ-Варна

Съюзът на учените награди двама преподаватели от ИУ – Варна

Вижте повече

Начало
15
ное

Форумът е посветен на 100 години от създаването на Икономически университет-Варна

Международна научна конференция "Информационни и комуникационни технологии в бизнеса и образованието"

Форумът бе в рамките на проект по програма HORIZON 2020