Икономически университет – Варна

Успешно премина първият отдалечен кандидатстудентски изпит в ИУ – Варна

Приключи първият отдалечен кандидатстудентски изпит в Икономически университет – Варна. Всички явили се кандидати успешно положиха изпита и заявиха сертификат с резултата. Изпитът се проведе посредством специализирана университетска платформа и приложението Google Hangouts Meet. По време на целия изпит действията на кандидат-студентите и взаимодействието им с тестовата система се проследяваха и записваха от трима видео-квестори. 

Благодарим на кандидат-студентите за доверието и коректността в изпълнението на изискванията към изпита! 

Следващата обявена дата е след Великденските празници - на 22 април 2020 г.

16 апр 2020Подобни