Икономически университет – Варна

Указания и срок за провеждане на електронен тест по дисциплината "Физическо възпитание"

Във връзка с удължаване срока на неприсъствения електронно-базиран учебен процес до края на летен семестър на учебната 2019/2020 г., Ви информираме за адаптираните указания по осъществяване на текущия контрол по дисциплината “Физическо възпитание“!

Указания по дисциплината "Физическо възпитание" са публикувани на страницата на курса в платформата e-Learn.

Разработените теми за подготовка са съобразени със спецификата на дисциплината “Физическо възпитание” и също са достъпни от 15.04.2020 г. в платформата e-Learn.

В рамките на определеното време за консултации и в съответствие с определения график на часовете по учебна програма, ще продължи да се осъществява комуникация с преподавателите във връзка с въпроси по темите за самоподготовка.

Електронният тест ще бъде отворен за решаване между 11.05.2020 г. и 15.05.2020 г. Вие ще имате възможност да го решите в рамките на учебния час, през посочения период!

29 апр 2020Подобни