Икономически университет – Варна

Начало
12
ное

Конференцията е организирана от Център за качество на стоките и потребителска защита и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Във форума участваха над 220 студенти в 19 секции

Онлайн семинарът беше проведен в рамките на Международната научна конференция „Съвременни проблеми на мениджмънта – теоретични и практически аспекти“, организиран по повод 100-годишнината на Националния икономически университет в Одеса, Украйна.

Начало
25
юни

Конференцията е посветена на 55-годишнината от създаването на първата университетска специалност "Туризъм" в България

Начало
25
май

Събитието е традиционен завършек на ежегодно провеждания Преглед на студентската научна дейност по секции.

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров е сред лекторите на форума.

В залата и онлайн присъстваха над 80 представители на съдебната власт, държавната и местна власт, адвокатски колегии, образователни институции, неправителствени и бизнес организации, медиатори и гости.

Тази година във връзка с разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване безопасността на участниците, конференцията ще се проведе ОНЛАЙН, посредством платформата ZOOM.

Срок за предаване на тезисите - 12 май 2021 г.

на тема "Време ли е за цялостно нулиране"