Икономически университет – Варна

Начало
12
апр

с участието на Милена Ангелова, член на Европейски икономически и социален комитет

Преподавателите и студентите от ИУ – Варна са поканени да вземат участие в конференцията със свои статии.

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията - 20 април 2021 г.

Конференцията ще бъде със свободен достъп през платформата Zoom.

Начало
20
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 13 април 2021 г. (сряда)

Начало
11
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Темите ще бъдат свързани с японското общество и силата му да се справя по време на кризисни ситуации, чувството за дълг, екипността и дисциплината на японците.

Начало
27
ное

Конференцията ще използва платформата Google Meet.

Устойчиво управление на човешките ресурси - първи форум на подобна тематика в ИУ-Варна

Начало
15
ное

Форумът е посветен на 100 години от създаването на Икономически университет-Варна