Икономически университет – Варна

Национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“ събра учени и практикуващи медиатори в Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна за трета поредна година беше домакин на значим научен форум, посветен на актуалните въпроси за медиацията. Националната научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“, организирана от Университетския център по медиация при Икономически университет – Варна, Институт „Итера“ и Камарата на медиаторите в България се проведе на 11 май 2023 г. Тя традиционно събира учени, медиатори, съдии, студенти, адвокати и всички с интерес към медиацията..

За поредна година на събитието присъстваха представители на съдебната власт: Елена Янакиева – председател на Административен съд – Варна, и Марин Маринов – председател на Окръжен съд Варна.

Събитието беше открито от доц. д-р Андрияна Андреева – председател на Организационния комитет на конференцията и ръководител на Университетския център по медиация. Приветствия бяха отправени от проф. д-р Стоян Стоянов – главен секретар на Икономически университет – Варна, Елена Янакиева – председател на Административен съд – Варна, и Марин Маринов – председател на Окръжен съд Варна.

Пленарни доклади изнесоха проф. д-р Мария Славова – Юридически факултет на Софийски университет: „Българската перспектива на медиацията“ и доц. д-р Андрей Александров – Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, Югозападен университет „Неофит Рилски“: „За бъдещето на медиацията по индивидуални трудови спорове в светлината на последните промени в Закона за медиацията, Гражданския процесуален кодекс и Кодекса на труда“.

В дискусиите в четирите панела – медиацията в съдебната система, в публичния сектор, в образованието и в здравеопазването взеха участие  медиатори, представители на академичната общност, адвокати и студенти.

Поставени на полето на дебатите бяха актуални въпроси, свързани с приложението на медиацията в образованието, като беше споделен опит от авторска методика, апробирана в образователни институции в гр. Варна. Акцент в дискусиите бяха и темите, свързани с приложението на методите на медиацията в трудовите отношения, както и актуалните въпроси за е-медиация и изкуствен интелекст.

Всеки един пореден форум показва значимостта на медиацията и все по-големия интерес към нея от страна на обществеността.

12 май 2023Подобни