Икономически университет – Варна

В ИУ – Варна се проведе научен семинар "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект"

На 31.03.2023 г. в Икономически университет – Варна се проведе научен семинар на тема „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“. Семинарът се организира от катедра „Информатика“ при Икономически университет – Варна в рамките на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“. Участници в семинара са изследователи от Икономически университет Варна, Русенския университет, УНСС, ИИКТ към БАН, ТУ – Габрово и Пловдивския университет.

По време на семинара обърнах внимание на инициативата за развитието на изкуствения интелект. Инициативата (импулсът) може да бъде както от страна на бизнеса – с техническо задание за доработване на съществуваща софтуерна система, така и от страна на изследователите – в конкретна бизнес област. Изследователска разработка, споделена като „отворен наука“, впоследствие може да се адаптира от бизнеса. Развитието на изкуствения интелект в днешно време прилича на развитието на електричеството скоро след неговото откриване. На този сравнително ранен етап от развитието на изкуствения интелект ограничена част от бизнес процесите и процесите по вземане на решения са подпомогнати от изкуствения интелект. Тепърва изкуственият интелект ще има сериозно развитие, дори и в области и дейности, в които не сме очаквали.

Развитието на изкуствения интелект и приложението му в различни области предполага високо квалифицирани ИТ специалисти. Редица проучвания доказват, че заплатите на ИТ специалистите са едни от най-високите и удовлетвореността им от работата е сравнително висока. Това от своя страна изисква: отдаденост, посветеност, ангажираност в професионалната подготовка по време на обучението и сериозни отговорности в работна среда.

Екипът на катедра „Информатика“ подготвя кадри в бакалавърските специалности: „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“, „Дигитални технологии в бизнеса“ и “Data Science”. За тези специалности има прием държавна поръчка. Завършилите студенти успешно се реализират в бизнеса, някои създават стартъпи, други – продължават обучението си.

проф. д-р Юлиан Василев
ръководител катедра „Информатика“

03 апр 2023Подобни