Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция 2023

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023

18 май 2023 г., 13:00 ч., зала 1 и онлайн

В дневния  ред на конференцията студентите, които са класирани на първите места в отделните секции, ще презентират своите доклади (при регламент 8 минути), с последваща дискусия върху тях. Изнесените на научното събитие доклади, в обем до 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник.

Студентската научна конференция ще се проведе в хибриден формат в зала 1 при Икономически университет – Варна и чрез използване на следната видеовръзка: http://meet.google.com/yrp-srki-uam

Организатор: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ при Икономически университет – Варна

09 май 2023Подобни