Икономически университет – Варна

Форумът се проведе в периода  10 - 11 октомври 2008 г.

Стажантската програма на AIESEC предлага на студентите възможност да придобият професионален опит в международна компания, работят в мултикултурна среда, опознаят чуждестранните бизнес модели и практики, придобият ноу хау, установят мрежа от контакти и др

Във връзка със зачестилите опити за преписване от студентите и с цел ограничаване на това явление

Начало
16
апр

Организиран от Студентски съвет.

Начало
26
фев

Лекция на английски език на тема "Contemporary urban growth: aspects and problems"

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз