Икономически университет – Варна

За студентите в ИУ-Варна

CIMA разпространява Формуляр за проявен интерес сред студентите, които желаят да получават информация относно „Бъдещето на финансите“,  които се интересуват от управленско счетоводство и биха искали да получават безплатни ресурси от CIMA.

Формулярите за проявен интерес не са декларация за стартиране на CIMA сертифициране и не са свързани с присъединяването към CIMA. Чрез тях ще се разбере дали е необходимо да се продължи и разшири съществуващото партньорство с университетите.

Формулярът за проявен интерес се предоставя на всички студенти от университета (не само за студенти от област на обучение, акредитирана от CIMA).

Изтеглете, разпечатайте и попълнете Формуляра за проявен интерес. Представете го като книжен формуляр не по късно от 27.01.2020  в стая 308.

Формуляр за проявен интерес

Ако имате въпроси, моля свържете се с:
Александър Владимиров, e mail: alexvladimirov222@gmail.com
доц. д-р Анита Атанасова, e mail: aatanasova@ue-varna.bg

17 яну 2020Подобни