Икономически университет – Варна

Студентска олимпиада по микроикономика в ИУ – Варна

Единадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра „Обща икономическа теория“, се проведе на 11 декември 2019 г. в Икономически университет – Варна. В нея се включиха студентите, показали най-високите резултати по фундаменталната дисциплина „Микроикономика“. Общият брой на участниците беше 42-ма от 16 различни специалности. Тази година традиционното събитие беше посветено на 100-годишнината от основаването на университета.

Олимпиадата беше открита от гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, който припомни богатата история на Икономически университет – Варна и върна аудиторията столетие назад, когато се поставя началото на първото българско висше търговско училище.

На събитието присъстваше и доц. д-р Христо Мавров –  ръководител на катедра „Обща икономическа теория“, която при създаването си през 1937 г. е единствената за времето по тази научна дисциплина във висшето икономическо образование в България. Той сподели с аудиторията положителните си впечатления от проведените през годините олимпиади, организирани от катедрата, и пожела успех на участниците.

Състезанието се проведе в два последователни етапа в рамките на 130 минути. Първият включваше тест с въпроси в областта на микроикономиката. Вторият етап постави пред участниците предизвикателството да решат две комплексни задачи, свързани с функционирането на пазарите и ролята на отделната фирма.

След като извърши двустранна анонимна проверка и дешифрира резултатите, комисия в състав гл. ас. д-р Вениамин Тодоров (председател и главен организатор), доц. д-р Калин Господинов, гл. ас. д-р Татяна Иванова, гл. ас. д-р Силвия Господинова и гл. ас. д-р Александър Тодоров определи следните победители:

Първо място: Гинка Атанасова Михайлова (спец. „Счетоводство с преподаване на английски език“)
Второ място: Теодора Стоянова Ненчева (спец. БИС)
Трето място: Гергана Петрова Манолева (спец. „Дигитални медии и ПР“)

На победителите бяха връчени грамоти, удостоверяващи заетото от тях място. Грамоти за успешно представяне получиха и участниците с резултат над 50% от максимално възможния. Техните постижения ще бъдат отчетени при формирането на крайната им оценка по дисциплината „Микроикономика“.

13 дек 2019Подобни