Икономически университет - Варна

Начало
18
сеп
Край
19
сеп

Първокурсниците ще имат възможността да опознаят своя университет.

Форум „Кариери“ 2019 година ще се проведе периода 19-22 март в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1, Студентска улица.

Първата акредитирана от ACCA и CIMA бакалавърска специалност в България

Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.)

Във връзка с учебния процес по дисциплините „Управление на продажбите на недвижими имоти”, „Урбанизационен икономикс“, „Управление на недвижимата собственост“, „Управление на земята за строителство“ и др., на 17 декември 2018 г. се извърши посещение в биз

Форумът бе организиран от Етичната комисия и Студентския съвет