Икономически университет - Варна

Достъпът до научните списания е до 31.12.2020 г., а до електронните книги - до 31.08.2020 г.

Компютърът беше осигурен от "Ардес" ЕООД

Студентите поставиха актуални въпроси за електронното обучение, онлайн КСП, Стратегията за развитие на висшето образование

За всички студенти, подали заявление

Стажът се провежда в рамките на Европейска програма за мобилност Еразъм+ за зимния/летния семестър на 2020/2021 академична година.

ИУ-Варна кани всички свои бивши входящи Еразъм студенти да участват в конкурса и да подготвят свои творби, в които да споделят впечатленията си от преживяното в ИУ-Варна.

Срокът на проучването е до 02 август 2020 г.

Срокът на проучването е до 02 август 2020 г.

До 01.08.2020 г. за читателите на Библиотеката е осигурен достъп до издания на Pearson

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки