Икономически университет – Варна

Неположени и приравнителни изпити

Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, както и неположени изпити по практическо обучение са в периода от 01.03.2023 г. до 28.04.2023 г. за студентите от ОКС "професионален бакалавър", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Датите се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити е присъствено.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от два дни преди датата на провеждане на изпита за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се изготвя от инспекторите във фронт офиси "бакалавър", "магистър" и Колеж по туризъм и изпраща по електронен път (на e-mail) на преподавателя и студента.

Заплащането за явяването на  приравнителни изпити  се извършва на посочената банкова сметка на страницата на ИУ – Варна, не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента

Студентите могат да видят датите за явяване на  неположени изпити  в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В университетската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ – Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега

28 фев 2023Подобни