Икономически университет – Варна

Новини

Електронната платформа за подаване на проектни предложения е отворена от 18 юни 2020 г.

30 години "Международни икономически отношения"

Тази година класацията включва 1 759 университета от 92 държави.

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

Събитието се проведе в Университетска ботаническа градина - Еко парк Варна

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорите на ИУ – Варна, РУ „А. Кънчев“ и ШУ „К. Преславски“

За студенти от 1 – 3 курс, ОКС "бакалавър" и 5 курс ДНДО, ОКС "магистър"

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Между университета и института беше сключен договор за сътрудничество

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH, работен пакет WP 7 "Blockchain research"