Икономически университет – Варна

Икономически университет - Варна отново бе домакин на информационна среща, организирана от ЦРЧР

В сградата на Икономически университет  - Варна се проведе информационен ден между представители на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) от една страна и представители на средни училища, университети и НПО-та от друга. По време на събитието, което се състоя на 17 август 2023 г. в Зала 1 на университета, беше представена програма „Еразъм+“ и бяха дискутирани възможностите за участие в международни образователни проекти и мобилност по програмата. Старши експерт Стефан Груев, презентира възможностите за мобилност чрез т.нар. TCA обучения. Юри Константинов, експерт в ЦРЧР, представи основна информация за програма “Еразъм+” и възможностите за участие с проектни предложения по Ключови дейности 1 и 2. Беше представен бюджета на програмата за програмния период 2021-2027 г.  и бяха разяснени основните приоритети. В последната част на срещата Мария Рановска, експерт от ЦРЧР, акцентира върху структурата на проектните предложения, често допускани грешки от организациите при подготовката на своите проекти. В самия край на срещата, представителите на ЦРЧР отговориха на редица въпроси на присъстващите.

21 авг 2023Подобни