Икономически университет – Варна

45th Eurasia Business and Economics Society Conference

45th EBES Conference - Budapest
October 11-13, 2023
Budapest, Hungary
Hosted by
Mathias Corvinus Collegium
(HYBRID with both in-person and online paper presentation)

Уважаеми колеги,

 Получена е покана от Mathias Corvinus Collegium, които ще бъдат домакини на 45 - та Научна конференция на EBES, която ще се проведе в хибриден вариант.

 Дати на събитието: 11-13.10.2023, Будапеща, Унгария

 Важни срокове:

 - приемане на резюмета: 09.09.2023

 Допълнителна информация:

 - квалифицираните доклади и резюмета ще бъдат публикувани безплатно в EBES Journals (Eurasian Business Review, Eurasion Economic Review, издавани от Springer), индексирани в Scopus.

 - още допълнителна информация , можете да намерите тук.

18 авг 2023Подобни