Икономически университет – Варна

Новини

Начало
27
юни

на гл. ас. Стоян Дешев Хадживеличков

Начало
09
юни

Registration will be open until 17th of June 2011

На 3.06.2011 г. на заседание на Академичния съвет на Икономически университет - Варна за зам.-ректори бяха избрани:

Начало
09
юни

Целта на семинара е да помогне на академичната общност в ИУ-Варна за по-ефективното ползване на информационните ресурси и базите на издателството.

Начало
09
юни

Application Deadline for Visiting Professors: 10th of June 2011.

с участието на Бруно Бауман - писател, филмов продуцент и пътешественик, проф. д-р Герд Имаер - Почетен консул на Р България в Хамбург и доц. д-р Иван Русев - историк и преподавател в Икономически Университет - гр.Варна

На свое заседание на 27.05.2011 г. Общото събрание на Икономически университет - Варна избра нов ректор, академичен съвет, председател и заместник-председател на Общото събрание и Контролен съвет.

Начало
26
май

на гл. ас. Иван Йорданов Петров

Начало
13
май

Експерт с богат опит в областта на фирменият мениджмънт, работил по редица европейски и международни проекти.

Начало
13
апр

Във форума ще вземат участие български и международни фирми