Икономически университет – Варна

EIT стартира покана EIT HEI Initiative’s third call за насърчаване на иновациите и преквалификацията в европейското висше образование

Нова покана на EIT (Европейския институт за иновации и технологии) за подаване на проектни предложения предвижда отпускане на до 12 милиона евро финансиране за висшите училища и техните партньори. Тазгодишната покана поставя специален акцент върху обучението на технически таланти във висшето образование, в съответствие с новата водеща програма на EIT: Deep Tech Talent Initiative, която ще обучи един милион европейски таланти до 2025 г.

По поканата ще бъдат избрани до 16 проекта на консорциуми, състоящи се от академични и неакадемични организации от държави-членки на ЕС и асоциирани държави към Хоризонт Европа.

Тази покана идва след успеха на предишните две покани на инициативата, когато близо 50 проекта, включващи 290 висши училища и 300 неакадемични организации са получили европейско финансиране.

Организациите се насърчават да започнат подготовката по своята кандидатура, като пълния текст на поканата е вече публикуван на уебсайта на инициативата.

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 февруари 2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г.

Повече информация и полезни материали може да намерите тук.

За повече информация можете да се обръщате към експертите в сектор "Управление на проекти".

16 ное 2022Подобни