Икономически университет – Варна

Новини

Поради влошената епидемиологична обстановка в международен план бе взето решение за не обявяване на конкурс за изходяща мобилност в партниращи държави.

Дипломанти от ИУ – Варна заеха трите призови места в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна

Те се представиха блестящо в изключително сериозната конкуренция с индийските студентски екипи, които имат дългогодишен опит в този формат.

Проучване, извършено по проекта ESSENCE.

Проектът ESSENCE подпомага студентите в изграждането на компетенции и в професионалното им развитие

Тринадесетата студентска олимпиада по микроикономика, организирана от катедра "Обща икономическа теория", се проведе на 16 декември 2021 г.

Начало
24
дек
Край
05
яну

Поздравления по случай празниците!

Сред стратегическите насоки на сдружението е обединението на знанията и компетенциите в областта на ИКТ чрез по-добро сътрудничество между компаниите и университетите, осигуряващи по-нататъшно обучение и професионално развитие на специалистите по ИКТ

Първа специална награда в Национален конкурс "Млад одитор" организиран от Сметна палата бе присъден на Дамяна Янева - студент в специалност "Счетоводство и одит"

На срещата се дискутира подготовката на документи за кандидатстване, както и подготовката за интервю.