Икономически университет – Варна

Възможности за обучение в Китай

Посолството на Китайската народна република в България информира, че е стартирала кампанията за кандидатстване за стипендиантската програма „Youth of Excellence Scheme“ на Китайското правителство за академичната 2023/2024 г.

За да отговорят на изискванията, кандидатите трябва да:

  • НЕ са граждани на Китайската народна република;
  • са на възраст до 45 години;
  • са в добро психическо и физическо здраве;
  • притежават бакалавърска или по-висока образователна степен;
  • притежават най-малко три години трудов стаж.

Кандидатурите на лица, които са преминали професионално обучение или притежават трудов стаж, свързани с предложената програма, ще бъдат разглеждани с предимство;

Всички кандидати трябва да попадат в една от следните четири категории:

* Държавен служител на ниво ръководител на отдел (или еквивалентно ниво) или по-високо;
* Висш мениджър в обществена институция или предприятие;
* Администратор в университет или научноизследователска институция;
* Лица, които притежават подходящ трудов стаж или стажантски опит в международни организации.

Писмото за предварително приемане, предоставено от университета, трябва да съдържа цялата необходима информация за регистрация като: лична информация, дата на прием и информация за специалността. Не може да съдържа никаква информация за получаване на стипендии от китайското правителство.

Повече информация за самата програма, условията за кандидатстване, важните срокове, участващите университети и програмите, по които ще се проведе обучението, може да бъде намерена ТУК

27 фев 2023Подобни