Икономически университет – Варна

Програма HORIZON Europe отвори за кандидатстване покана „Circular economy and bioeconomy sectors“ (HORIZON-CL6-2023-CircBio-01)

Уважаеми членове на академичния състав,

На вашето внимание представяме информация за отворена покана „Circular economy and bioeconomy sectors“ (HORIZON-CL6-2023-CircBio-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 12.04.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект в зависимост от темата: 1 500 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Координационни действия и помощ“ (CSA);

Цел на поканата:

Предложенията за теми трябва да определят надежден път към:

  • развитие на секторите на кръговата икономика и биоикономиката;
  • гарантиране, че природните ресурси се използват и управляват по устойчив и кръгов начин;
  • предотвратяване и отстраняване на замърсяване;
  • Отключване на пълния потенциал и ползите от кръговата икономика и биоикономиката, с чисти вторични суровини, гарантиращи конкуренто-способност и гарантиращи здравословна почва, въздух, прясна и морска вода за всички, чрез по-добро разбиране на планетарните граници и широко разгръщане и навлизане на пазара на иновативни технологии и други решения, по-специално в първичното производство (горско стопанство) и био базирани системи.

Тип действие „CSA“  цели подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

Поканата съдържа следните теми, които предвиждат икономически, социални и поведенчески изследвания :

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“.

27 фев 2023Подобни