Икономически университет – Варна

Новини

На 21.11.2020 г. катедра "Икономика и управление на строителството" бе домакин на състезанието "Градове на бъдещето", което се проведе в рамките на Национална университетска олимпиада за ученици, организирана от Икономически университет – Варна.

Те ще се раздават от 25.11. до 04.12.2020 г. по специалности от съответните катедри.

за I-ви семестър от 30 ноември до 6 декември 2020 г. и за II-ри семестър от 7 декември до 10 декември 2020 г.

На 10.11.2020 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма "Еразъм+".

конференцията ще се проведе през м. май 2021 г.

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия

Информирайте се предварително за условията за влизане в страната, в която ви предстои да извършите мобилност по програма "Еразъм +"

В кроса взеха участие студенти от 4 университета.

Темата бе "Практическо приложение на законодателството за защита на личните данни"

Участваха представители на академичната общност, съдебната власт, сертифицирани медиатори и обучители