Икономически университет – Варна

ИУ – Варна затвърждава сътрудничеството си с румънските партньорски университети

Представители на два румънски университета посетиха ИУ – Варна от 6 до 10 март 2023 г. и изнесоха лекции пред студенти от втори курс, специалност „Международен бизнес“.

Университетът за икономически изследвания в Букурещ бе представен от проф. д-р Александра Хоробет, специалист в областта на: международния бизнес, международни финанси, корпоративни финанси, преки чуждестранни инвестиции, управление на валутния риск, фондови борси и търговия. Лекторът представи лекция на тема „Преки чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа“.

Алма Пентеску, асистент и научен сътрудник, съвместно с проф. д-р Лучан Белашко от катедра „Мениджмънт, маркетинг и бизнес администрация“ към Университета „Лучиан Блага“ в Сибиу представиха лекция на тема „Корпоративна и социална отговорност в международния бизнес“.

Домакини на чуждестранните гости на университета бяха доц. д-р Георги Маринов и гл. ас. д-р Александър Шиваров от катедра „Международни икономически отношения“. Съвместно с представители на отдел „Международно сътрудничество“ се обсъдиха възможностите за академичен обмен между трите университета.

15 мар 2023Подобни