Икономически университет – Варна

Среща-дискусия с г-жа Юлия Алтунян - Йовкова ръководител на звено "Вътрешен одит" на Ивестбанк АД

Катедра "Счетоводна отчетност" при Икономически университет – Варна
организира

СРЕЩА-ДИСКУСИЯ

на тема "Вътрешният одит в банковата система в България"
с г-жа Юлия Алтунян - Йовкова ръководител на звено "Вътрешен одит" на Инвестбанк АД
27 март 2023 г., 10:00 ч., зала 320

Планираното събитие е поредица от прояви посветени на 100-годишнината от създаването на катедра "Счетоводна отчетност".

Поканата е отправена към всички студенти, докторанти, преподаватели и служители.

13 мар 2023Подобни