Икономически университет – Варна

Подготвителен езиков курс

Всички кандидати, избрали специалност, която се преподава на български език, и които нямат познания по езикa, трябва да преминат девет месечен подготвителен курс, който се провежда от Департамента по чужди езици в Икономическия университет - Варна.

Курсът позволява на кандидатите да продължат да се обучават по избраната специалност от първата година на обучение.

Подготвителният курс включва 650 часа обучение по български език, 170 часа специализирана терминология, 60 часа математика, 60 часа икономика и 60 часа въведение в бизнеса. Подготвителният курс започва през месец октомври.

В случай, че кандидатът владее български език и не желае да се обучава в подготвителен курс, той трябва успешно да премине езиков изпит. След това кандидатът може да се запише в желаната специалност, като предварително уведоми за това отдел "Международно сътрудничество".

ИУ - Варна не  предлага подготвителен курс по български език.

Всички кандидати, избрали специалност, която се преподава на български език, и които нямат познания по езикa, трябва да преминат девет месечен подготвителен курс, който се провежда от Департамента по чужди езици в Икономическия университет - Варна.

Курсът позволява на кандидатите да продължат да се обучават по избраната специалност от първата година на обучение.

Подготвителният курс включва 650 часа обучение по български език, 170 часа специализирана терминология, 60 часа математика, 60 часа икономика и 60 часа въведение в бизнеса. Подготвителният курс започва през месец октомври.

В случай, че кандидатът владее български език и не желае да се обучава в подготвителен курс, той трябва успешно да премине езиков изпит. След това кандидатът може да се запише в желаната специалност, като предварително уведоми за това отдел "Международно сътрудничество".

ИУ - Варна не предлага подготвителен курс по английски език.

Документи за кандидатстване

  1. Заявление
  2. Ксерокопие на паспорт/лична карта.
  3. Паспортни снимки размер 4,5/3,5 см. - 2 бр.

 

"Харесвам курса по български език, защото съм изцяло концентрирана върху образователния процес. Преподавателите обръщат специално внимание на всеки студент, който изпитва проблеми с материала. Вярвам, че научаването на езика идва с практиката. Страхотно е, че започнах да мисля на български език, докато се разхождам по улиците на града."

Мария, Украйна

 

 

 

 

"Когато пристигнах във Варна никога не бях учил български език. Учих една година в подготвителен курс и там научих отлично езика. Запознах се с новата програма на подготвителния курс и разбирам, че има няколко нови предмета. Когато ние учихме в подготвителния курс, имаше само български език и математика. Сега се набляга повече на икономическата терминология, а също и на писмените упражнения, което е отлично решение."

Мурат Юрюк, Директор Покупко-оридажба, Mert-San, Румъния