Икономически университет – Варна

Подготвителен езиков курс

Всички кандидати, избрали специалност, която се преподава на български език, и които нямат познания по езикa, трябва да преминат девет месечен подготвителен курс, който се провежда от Департамента по чужди езици в Икономическия университет - Варна.

Курсът позволява на кандидатите да продължат да се обучават по избраната специалност от първата година на обучение.

Подготвителният курс включва 650 часа обучение по български език, 170 часа специализирана терминология, 60 часа математика, 60 часа икономика и 60 часа въведение в бизнеса. Подготвителният курс започва през месец октомври.

В случай, че кандидатът владее български език и не желае да се обучава в подготвителен курс, той трябва успешно да премине езиков изпит. След това кандидатът може да се запише в желаната специалност, като предварително уведоми за това отдел "Международно сътрудничество".

Всички кандидати, избрали специалност, която се преподава на български език, и които нямат познания по езикa, трябва да преминат девет месечен подготвителен курс, който се провежда от Департамента по чужди езици в Икономическия университет - Варна.

Курсът позволява на кандидатите да продължат да се обучават по избраната специалност от първата година на обучение.

Подготвителният курс включва 650 часа обучение по български език, 170 часа специализирана терминология, 60 часа математика, 60 часа икономика и 60 часа въведение в бизнеса. Подготвителният курс започва през месец октомври.

В случай, че кандидатът владее български език и не желае да се обучава в подготвителен курс, той трябва успешно да премине езиков изпит. След това кандидатът може да се запише в желаната специалност, като предварително уведоми за това отдел "Международно сътрудничество".

Всички кандидати, избрали специалност, която се преподава на български език, и които нямат познания по езикa, трябва да преминат девет месечен подготвителен курс, който се провежда от Департамента по чужди езици в Икономическия университет - Варна.

Курсът позволява на кандидатите да продължат да се обучават по избраната специалност от първата година на обучение.

Подготвителният курс включва 650 часа обучение по български език, 170 часа специализирана терминология, 60 часа математика, 60 часа икономика и 60 часа въведение в бизнеса. Подготвителният курс започва през месец октомври.

В случай, че кандидатът владее български език и не желае да се обучава в подготвителен курс, той трябва успешно да премине езиков изпит. След това кандидатът може да се запише в желаната специалност, като предварително уведоми за това отдел "Международно сътрудничество".

Всички кандидати, избрали специалност, която се преподава на английски език, и които нямат познания по езикa, трябва да преминат девет месечен подготвителен курс, който се провежда от Департамента по чужди езици в Икономическия университет - Варна. Курсът позволява на кандидатите да продължат да се обучават по избраната специалност от първата година на обучение.

Подготвителният курс включва 650 часа обучение по английски език, 170 часа специализирана терминология, 60 часа математика, 60 часа икономика и 60 часа въведение в бизнеса. Подготвителният курс започва през месец октомври.

В случай, че кандидатът владее английски език, но не притежава сертификат по езика, той трябва успешно да премине езиков изпит. След това кандидатът може да се запише в желаната специалност. Таксата за езиковия изпит по английски език е 180 евро и се заплаща предварително.

Подготвителният курс започва само след като се формирала група от минимум пет студента.

Документи за кандидатстване

  1. Заявление
  2. Ксерокопие на паспорт/лична карта.
  3. Паспортни снимки размер 4,5/3,5 см. - 2 бр.

 

"Харесвам курса по български език, защото съм изцяло концентрирана върху образователния процес. Преподавателите обръщат специално внимание на всеки студент, който изпитва проблеми с материала. Вярвам, че научаването на езика идва с практиката. Страхотно е, че започнах да мисля на български език, докато се разхождам по улиците на града."

Мария, Украйна

 

 

 

 

"Когато пристигнах във Варна никога не бях учил български език. Учих една година в подготвителен курс и там научих отлично езика. Запознах се с новата програма на подготвителния курс и разбирам, че има няколко нови предмета. Когато ние учихме в подготвителния курс, имаше само български език и математика. Сега се набляга повече на икономическата терминология, а също и на писмените упражнения, което е отлично решение."

Мурат Юрюк, Директор Покупко-оридажба, Mert-San, Румъния

 

 

"Завърших специалност Международни икономически отношения в ИУ-Варна преди 4 години. Когато дойдох в България, не знаех никакъв български език. Благодарение на подготвителния курс и на последващото обучение по езика днес владеенето ми на езика е на много високо равнище. Новата програма за подготвителния курс по български език много прилича на програмата, по която аз учих. Съветвам студентите да имат по-голяма практика - да говорят на различните теми в упражнения - и бързо ще научат езика."

Айбатур, журналист в Едирне Хабер, Турция