Икономически университет – Варна

Записване за семестър за студенти дистанционно обучение

С решение на Академичния съвет на ИУ-Варна от м. юли 2020 г. присъствените периоди на лекции и упражнения се провеждат дистанционно под формата на електронно базирани учебни занятия.

Студентите трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър в срок до 21.09.2020 г., за да бъдат записани. Груповите отговорници на административни групи не е необходимо да носят студентските книжки за заверяване във фронт офис "бакалавър". Заплащането на семестриалната такса е основание за записването на семестъра.

Изпитната сесия е присъствена.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента