Икономически университет - Варна

Контакти

 Информационен център

Тел. 052 800890 Email: infocenter@ue-varna.bg

 


 Информация за кандидатстудентски прием - ОКС "бакалаври":

Тел. 052 830820 Мобилен тел. 0886 672606 ; 0882 164658

Email: priem@ue-varna.bg

 


 По въпроси относно студентско състояние се обръщайте към Сектор "Студенти"


 По въпроси относно учебната програма, разписание на учебния процес и дати за изпити на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" се обръщайте към Сектор "Учебна дейност"


 По въпроси относно учебен процес на студенти в ОКС "магистър" се обръщайте към Център за магистърско обучение:

Кабинет: 114

Phone Тел. 052 830806
Мобилен тел. 0885 637600

Email Email: cmo@ue-varna.bg

 


 По въпроси относно прехвърляне от друга специалност или друг университет се обръщайте към Сектор "Студенти", инж. Георги Петров:

Кабинет: 214 - 216

Тел. 052 830801
Мобилен тел. 0886 608460

Email: g.dobrev.petrov@ue-varna.bg

 

 По въпроси относно европейска програма за студентска мобилност "Еразъм" и прием на чуждестранни студенти се обръщайте към Отдел "Международно сътрудничество":

Кабинет: Студентска улица

Тел. 052 830812
Мобилен тел. 0888 641160

Email: int_relations@ue-varna.bg

 По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към Инспектор "Общежития и стипендии", Наталия Димитрова:

Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Тел. 052 830809

Мобилен тел. 0882 164762 ; 0887 631606

Email: ios@ue-varna.bg

 


 По въпроси относно учебен процес на докторанти се обръщайте към Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура":

Кабинет: 503

Тел. 052 830813
Мобилен тел. 0887 657560

Email: nidd@ue-varna.bg

 


 Ръководител "Връзки с обществеността"

Елица Виденова

Кабинет: Културен център, Студентска улица

Мобилен тел. 0882 164609

Email: pr_expert@ue-varna.bg

 По въпроси и коментари относно сайта на ИУ-Варна се обръщайте към Webmaster, инж. Мариана Николова:

Мобилен тел. 0882 164814 Email: webmaster@ue-varna.bg

 Пропускателен режим в основна сграда

Тел. 052 830814 Мобилен тел. 0885 650460

Email: admission@ue-varna.bg

 


 Пропускателен режим във втори учебен корпус

Тел. 052 830822 Мобилен тел. 0884 699380

 


 

Основна сграда
на Икономически университет - Варна

9002 Варна
бул. "Княз Борис I" № 77
Тел. 052 643360
Факс 052 643365

 

Учебен и научноизследователски блок № 2
(Втори корпус на ИУ-Варна)

9010 Варна
ул. "Евлоги Георгиев" № 24
Тел. 052 830822

 

 

 

 

 

     

Колеж по туризъм
(Трети корпус на ИУ-Варна)

9009 Варна
бул. "Сливница" 158 А
Мобилен тел. 0882 164568