Икономически университет – Варна

Контакти

Информационен център
+359 52 800890 infocenter@ue-varna.bg

Информация за кандидатстудентски прием - ОКС "бакалаври"
+359 52 830820 +359 886 672606; +359 882 164658

priem@ue-varna.bg

По въпроси относно студентско състояние се обръщайте към Сектор "Бакалаври"


По въпроси относно учебната програма, разписание на учебния процес и дати за изпити на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" се обръщайте към Сектор "Учебна дейност"


По въпроси относно учебен процес на студенти в ОКС "магистър" се обръщайте към Сектор "Магистри"
114

+359 52 830806
+ 359 885 637600

cmo@ue-varna.bg

По въпроси относно прехвърляне от друга специалност или друг университет се обръщайте към Сектор "Бакалаври"
Фронт офис, Студентска улица

+359 52 830801
+359 886608460

 ana_yanakieva@ue-varna.bg

По въпроси относно европейска програма за студентска мобилност "Еразъм+" и прием на чуждестранни студенти се обръщайте към Отдел "Международно сътрудничество"
Студентска улица

+359 52 830812
+359 888 641160

outgoingmobility@ue-varna.bg

По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към Инспектор "Общежития и стипендии", Десислава Моллова

Стипендии и общежития, Студентска улица

+359 52 830809

+359 882 164762; +359 887 631606

ios@ue-varna.bg

По въпроси относно учебен процес на докторанти се обръщайте към Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура"
503

+359 52 830813
+359 887 657560

nidd@ue-varna.bg

Експерт "Връзки с обществеността"

Елица Виденова

Информационен център, Студентска улица

+359 882 164609

pr_expert@ue-varna.bg

По мнения, въпроси, проблеми и предложения относно
сайта на ИУ – Варна webmaster@ue-varna.bg
WebStudent (Университетска информационна система) https://discord.gg/Bbj5PYR
Дистанционно обучение Център за електронно и дистанционно обучение

Пропускателен режим в основна сграда
+359 52 830814 +359 885 650460

admission@ue-varna.bg

Пропускателен режим във втори учебен корпус
+359 52 830822 +359 884 699380

 

Основна сграда на Икономически университет – Варна
9002 Варна
бул. "Княз Борис I" № 77
+359 52 800890       +359 52 643365

 

Учебен и научноизследователски блок № 2
(Втори корпус на ИУ – Варна)

9010 Варна
ул. "Евлоги Георгиев" № 24
+359 52 830822

Колеж по туризъм
(Трети корпус на ИУ – Варна)

9009 Варна
бул. "Сливница" 158 А
+359 882 164568