Икономически университет - Варна

График за кандидатмагистърски прием

 

График за кандидатмагистърски прием за учебната 2020/2021 г.

Независимо от формата на обучение (редовна, редовна електронна, редовна модулна, задочна или дистанционна), приемът в ОКС „магистър“ в Икономически университет - Варна се реализира на три етапа:

І ЕТАП (м. юни 2020 г.)

Подаване на документи

м. Юни 2020г.

Класиране

м. Юли 2020г.

Записване

м. Юли 2020г.

 

ІІ ЕТАП (м. септември 2020 г.)

Подаване на документи

м. Септември 2020г.

Класиране

м. Септември 2020г.

Записване

м. Септември 2020г.

 

 

ІII ЕТАП (м. януари 2021 г.)

Този етап на приема се отнася само за кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) или придобили ОКС „професионален бакалавър“ в „Същото професионално направление“ (СПН).

  • подаване на документипрез месец януари 2021 г.
  • класиране – месец февруари 2021 г.
  • записване – месец февруари 2021 г.

 

 

 

Работно време на комисията за прием на документи:
от 08:00 до 16:30 ч.
(без събота и неделя и официалните празници)