Икономически университет - Варна

График за кандидатмагистърски прием

 

График за кандидатмагистърски прием за учебната 2019/2020 г.

Независимо от формата на обучение (редовна, редовна електронна, редовна модулна, задочна или дистанционна), приемът в ОКС „магистър“ в Икономически университет - Варна се реализира на три етапа:

І ЕТАП (м. юни 2019 г.)

Подаване на документи

17.06 – 26.06.2019 г.

Класиране

28.06.2019 г.

Записване

01.07 – 09.07.2019 г.

 

ІІ ЕТАП (м. септември 2019 г.)

Подаване на документи

09.09 - 13.09.2019 г.

Класиране

16.09.2019 г.

Записване

17.09 – 25.09.2019 г.

 

 

ІII ЕТАП (м. януари 2020 г.)

Този етап на приема се отнася само за кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) или придобили ОКС „професионален бакалавър“ в „Същото професионално направление“ (СПН).

  • подаване на документипрез месец януари 2020 г.
  • класиране – месец февруари 2020 г.
  • записване – месец февруари 2020 г.

 Конкретните дати по приема ще бъдат обявени в сайта на университета: www.ue-varna.bg

 

 

Работно време на комисията за прием на документи:
от 08:00 до 16:30 ч.
(без събота и неделя и официалните празници)