Икономически университет – Варна

График за кандидатмагистърски прием

 

Актуализиран график за кандидатмагистърски прием за учебната 2021/2022 г.

Независимо от формата на обучение (редовна, редовна електронна, редовна модулна, задочна или дистанционна), приемът в ОКС „магистър“ в Икономически университет - Варна се реализира на три етапа:

І ЕТАП (м. юни-юли 2021 г.)

Подаване на документи

18.06.2021г. - 06.07.2021г.

Класиране

08.07.2021г.

Записване

09.07.2021г. - 16.07.2021г.

На основание Решение на Академичния съвет на ИУ-Варна от 01 юли 2021 г., се актуализира графикът за прием от юнския етап на прием на студенти за ОКС "магистър" за академичната 2021-2022 г.

От 19.07.2021г. продължава приема на заявления за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2021/2022г. Кандидатстването може да се извършва:
  1. Online
  2. на място в университета в 116 зала;
  3. в центровете за подаване на документи извън ИУ-Варна.
Класирането на кандидатите между двата етапа ще се извършва в края на всеки месец.
Записването на новите кандидати ще се извършва след обявяване на класирането им.

 

ІІ ЕТАП (м. септември 2021 г.)

Подаване на документи

08.09.2021г. - 14.09.2021г.

Класиране

15.09.2021г.

Записване

16.09.2021г. - 23.09.2021г.

 

 

ІII ЕТАП (до 31 януари 2022 г.)

Този етап на приема се отнася само за кандидати, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в „Други направления и други области на висше образование“ (ДНДО) или придобили ОКС „професионален бакалавър“ в „Същото професионално направление“ (СПН).

  • подаване на документи до 31 януари 2022 г.
  • класиране и записване – до 31 януари 2022 г.

 

 

 

Работно време на комисията за прием на документи:
от 08:00 до 16:30 ч.
(без събота и неделя и официалните празници)