Икономически университет – Варна

Отдел "Стопанска и инвестиционна дейност"

Мариян Маринов

Мариян Маринов

Мариян Маринов

Ръководител отдел

65

+359 882712860

sid@ue-varna.bg