Икономически университет - Варна

Почетна книга

Впечатлена съм от богатата история и обещаващото бъдеще на университета! Надявам се академичният дух да зарази студентите с ентусиазъм и професионализъм! С пожелание за успех:
 

Диана Ковачева, омбудсман на Република България, 11 декември 2019
 
Георги Чолаков

Като представител на частта за висше образование на Програмата "Еразъм +" на Европейската комисия, от сърце Ви желая успешно второ столетие на стремеж към ползотворно сътрудничество с институции от цяла Европа и света.
 

Франсоа Улекенс, ръководител отдел "Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура", Програма "Еразъм +", Висше образование , 28 ноември 2019
 
Георги Чолаков

С най-добри пожелания за Вашия стотен рожден ден!
Желая на Вашия университет да продължава да осигурява най-доброто образование на Вашите студенти, да им осигурява иновативни умения, за да търсят и заедно намират решения за устойчива планета!

 

Ванеса Дебие-Сантон, ръководител отдел "Висше образование", Европейска комисия, 28 ноември 2019
 
Георги Чолаков

С пожелание за много успехи през следващите 100 години!
 

Георги Чолаков, председател на Върховен административен съд, 8 ноември 2019
 

Академичната общност на Икономически университет – Варна в продължение на един век носи забележителни научни и професионални постижения! Радвам се, че съм част от него. Пожелавам Ви здраве и кураж! Бъдете смели последователи на тази традиция и я пренесете в следващото столетие!