Икономически университет - Варна

Почетна книга

Впечатлена съм от богатата история и обещаващото бъдеще на университета! Надявам се академичният дух да зарази студентите с ентусиазъм и професионализъм! С пожелание за успех:
 

Диана Ковачева, омбудсман на Република България, 11 декември 2019
 
Георги Чолаков

С пожелание за много успехи през следващите 100 години!

Георги Чолаков, председател на Върховен административен съд, 8 ноември 2019
 

Академичната общност на Икономически университет – Варна в продължение на един век носи забележителни научни и професионални постижения! Радвам се, че съм част от него. Пожелавам Ви здраве и кураж! Бъдете смели последователи на тази традиция и я пренесете в следващото столетие!