Икономически университет – Варна

Подготвителен курс по български език

Катедра "Славянски езици" провежда обучение по български език за чуждестранни студенти, които желаят да продължат образованието си в Икономически университет – Варна или в други университети и висши училища в България. Курсът се провежда в рамките на 9 календарни месеца и се състои от 1000 учебни часа, които включват:

- общ български език - 650 часа,

- български език за икономически цели - 170 часа,

- математика - 60 часа,

- икономикс - 60 часа,

- въведение в бизнеса - 60 часа.