Икономически университет – Варна

Кандидатстването се осъществява онлайн чрез портала в срок до 8 май 2022 г.

Начало
26
апр

В срок до 20 април 2022 г. (сряда) студентите трябва да изпратят готовите доклади.

Начало
13
апр

Очакваме ви на13 април 2022 г. от 13:30 часа, в зала 320 на Икономически университет - Варна.

Информация за студенти и граждани

Редовната изпитна сесия - месец май 2022 г.

Временен достъп до колекции с учебници от Pearson e-library в областите Economics и Decision Science - до 19.05.2022 г.

Обновената студентска информационна система предлага разширен набор от функционалности за студентите на ИУ-Варна

Нова възможност се открива за всички активни студенти на Икономически университет – Варна.

Срокът за отстраняване на адмнистративните несъответствия е 5 работни дни.

Заявки могат да се изпращат до 10 април 23:59 ч. (CET).