Икономически университет – Варна

Учебно разписание

Учебното разписание за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. за студенти ОКС "бакалавър" - редовно и дистанционно обучение може да намерите в университетската информационна система WebStudent.

Първокурсниците в редовна форма на обучение ще имат възможност на 15 и 16 септември 2021 г. да опознаят своя университет по време на информационните дни. Учебните занятия за студентите 2, 3 и 4 курс ще започнат на 16.09.2021 г.

Лекциите и упражненията за студентите от дистанцинна форма на обучение се провеждат само дистанционно под формата на електронно базирани учебни занятия.

При промяна на противоепидемичните мерки следете официалния сайт на университета за актуална информация.

02 сеп 2021Подобни