Икономически университет – Варна

Документът беше подписан от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров

Форумът се проведе виртуално заради пандемичната обстановка в света

Студенти засадиха дръвчета в двора на Колежа по туризъм

ИУ – Варна с презентация на ConvergED 2020

Отличията се връчват за високи резултати в учебната дейност

Новата заповед е неразделна част от заповед № РД14-3101/12.11.2020 г. на ректора на ИУ – Варна

Начало
01
дек

Проектът е съфинансиран от фонд "Култура" на Община Варна

Икономически университет – Варна ще бъде домакин на форума през 2021 г.

Форумът даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки в сферата на публичното и частното право, актуални проблеми на дигитализацията в различни сфери на социалния и икономически живот.

В платформата еLearn за всяка дисциплина (лекции и упражнения) следва да бъде публикуван линк за видеоконферентна връзка (Google meet, Zoom и др.) за провеждане на учебните занятия